אאא

לאחר הסערה שהתעוררה בעקבות התבטאותו של יו''ר תנועת 'דגל התורה' ח"כ משה גפני - בהקלטה שפורסמה ב"כיכר השבת" ובראיון שהעניק לאחר מכן לעיתונאי אבי בלום - אשר ציטט את מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל כי מאבקם של חסידות סלונים בפרשת עמנואל היה מאבק של כסף ולא של אידאולוגיה, מגיעה הבהרה אך לא של גפני עצמו.

בעקבות הדברים, כפי שדווח לראשונה ב"כיכר השבת", התעורר כעס וזעם עצום בקרב עסקני החסידות שיצאו במחאה חריפה שבאה לידי ביטוי בפרסום כרוזים בבתי המדרש של החסידות ברחבי הארץ וכן בכתבות נחרצות בבטאוני תנועת "אגודת ישראל", העיתונים "המודיע" ו"המבשר" בסוף השבוע האחרון, בהם צוטטו חברי הכנסת של התנועה כשהם תוקיפם בחריפות את הדברים הקשים.

הבוקר (ראשון) מפרסמים חברי וועדת הרבנים של "דגל התורה", הגאון רבי נתן זוכובסקי והגאון רבי יוסף אפרתי (שהוקלט בסתר מכחיש את דברי גפני. י"כ) הבהרה על הדברים, כאשר ח"כ גפני עצמו מסרב להתנצל כדרישת עסקני סלונים שטענו לפגיעה ברבם.

"הננו להודיע לאחר שהובהר לנו מידידינו שלוחא דרבנן נאמן פיהם של מרנן ורבנן זצוק"ל ויבדלו לחיים טובים אמן במשך עשרות בשנים שוים לטובה במעשיו הברוכים, הרב משה גפני שליט"א, כי בדברים שנתפרסמו בשמו לא היתה כוונה כלשהיא להטלת דופי חס ושלום בהנהלת קהילות קדושות בישראל ובמעשיהם להעמדת החינוך הטהור, וגורמים שונים עיוותו בשגגה או בזדון את הדברים וגרמו לחרחור ריב ומדון רחמנא ליצלן.

"והננו בבקשה מכל ציבור היראים לדבר ד' המאוגדים בהתאגדות אחת לשמור על קודשי בית ישראל ולהוסיף בהקמת בתי תורה וחינוך בישראל לבל יידח ממנו נידח ח"ו, שלא לקעקע את הספינה בה אנו מצויים, ולהתרחק מדברים ומעשים המביאים ליד ריבוי מחלוקת ח"ו, ולהתלכד כאיש אחד להרבות כבוד שמים מתוך נהיגת כבוד זה בזה, מתוך ראיית כלל צורכי הציבור לנגד עינינו, כמקובלנו ממרנן ורבנן גדולי הדורות זצוק"ל ושיבלחט"א.

"בזה באנו על החתום ועדת הרבנים של דגל התורה נתן זוכובסקי ויוסף אפרתי".

לא מעט גורמים ב"יהדות התורה" שנאלצו להתערב בסערה בעקבות הצגת דברי גפני כפגיעה באדמו"ר מסלונים ודרישת העסקנים שיתנצל, מקווים כי מכתב ההבהרה יביא להרגעת הרוחות.

גורם ב"אגודת ישראל" אמר ל"כיכר השבת" בתגובה להבהרת הרבנים כי "התנצלות גפני מקובלת עלינו ומכובדת. לא חשבנו שנציג ציבור חשוב ובר עשייה כגפני יפגע בזדון בקהילה קדושה ובעומד בראשה שליט"א, אך קיימנו חובת מחאה כדין, בשל אופן פרסום הדברים שהתפרשו כפגיעה כאדמו"ר מסלונים ומאבק היהדות החרדית בפרשת עמנואל.

"עם הבהרת הדברים בידי רבני דגל - שכפי עדותם קיימו מולו בירור לוודא שאין כך פני הדברים - הרי שההתנצלות בשמו מתקבלת וכי ההדורים יושרו כבעבר".

הגורם האגודאי הוסיף שעל חסידות סלונים להודיע הכרעתם בנידון לאור ההתנצלות הברורה, אך מבחינת אגודת ישראל, העניינים חוזרים לאשורם כרגיל.