אאא

הדו"ח השנתי של הסנגוריה הציבורית לשנת 2014 מעלה שורה של כשלים בעיקר בכל הקשור להגשת כתבי אישום נגד נזקקים וכן באלימות שוטרים. 

הדו"ח התייחס בעיקר לתיקים נגד אנשים עניים שעבירותיהם התבצעו לכאורה על רקע מצבם הכלכלי כמו פלישה לדירות ציבורית, קיבוץ נדבות וגניבת מוצרי מזון בסיסיים.

בין היתר מוזכר בדו"ח מקרה של מעצר קשיש בן 80 שנהג לאסוף כסף ברחבת הכותל המערבי. הסנגור הציבורי טען כי אין זה ברור אם מעשיו של הקשיש מקימים עבירה פלילית ובכל זאת אין בהם מסוכנות ובית המשפט קיבל את עמדתו והקשיש שוחרר.

הסנגוריה הציבורית סבורה כי הגשת כתבי אישום במקרים אלה אינה מקדמת כראוי את מטרות המשפט הפלילי, ואינה מהווה תגובה חברתית מידתית והולמת, אלא מערימה קשיים נוספים ומקטינה את סיכוייו של האדם לצאת ממעגל העוני והמצוקה.

בדו"ח פורטו לא מעט מקרים בהם ישנם אסירים היושבים מאסרים כבדים למרות שהם חפים מפשע.

בנוסף נאמר בדו"ח כי רק כשליש עד כמחצית מהתלונות על אלימות שוטרים מגיעות לכלל חקירה, דבר הפוגע לדברי הדו"ח בזכויות הפרט. 

הסנגור הציבורי הארצי, ד"ר יואב ספיר אמר כי "הדוח השנתי משקף את מחויבותה של הסנגוריה הציבורית לזכויות האדם בהליך הפלילי, ואת פעילותה הענפה בייצוג אוכלוסיות פגיעות במיוחד כגון קטינים, אסירים, בעלי מוגבלויות ואנשים שמצבם הכלכלי-חברתי הביא אותם למצוקה קשה".

"חשוב להבין כי פגיעתו של ההליך הפלילי היא קשה והשפעתו על זכויות היסוד עלולה להיות מרחיקת לכת", הוסיף.