אאא

רבנות ירושלים: משגיחי הכשרות בעיר ירושלים משתתפים היום בכינוס מיוחד במלון רמדה רנסנס בירושלים, שמארגנת להם המועצה הדתית. במרכז הכנס: שיחת חיזוק מרבני העיר הראשל"צ הגאון רבי שלמה משה עמאר והרה"ג אריה שטרן. 

במהלך דבריו, ציין הגר"ש עמאר את מעלות הכשרות בירושלים, והדגיש כי אומר את הדברים לאחר שסייר ברוב המקומות בעיר ונוכח לראות את רמת הכשרות מקצועיות והגבוהה.

הרב שטרן ביקש מהמשגיחים אשר יקבלו תעודות שלא חתומות על ידו להגיע אליו ללשכה.

מנהל אגף הכשרות, הרב יעקב רוחמקין, סקר את עבודת המשגיחים בפנירבני העיר וציין לשבח את "כל המפקחים כל אחד לפי תחומו ופעילותו".

יו"ר המועצה הדתית יהושע ישי חתם את הכנס וביקש: "להמשיך להתנהל ביושרה ושקיפות כפי שנהגנו עד עתה למען ביצור וחיזוק חומות הכשרות בעיר".

במקביל, הראשל"צ הגר"ש עמאר שיגר אגרת ברכה למשגיחי הכשרות וכתב: "אשרנו, מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו שיש לנו צוות גדול ונפלא של מפקחים ומשגיחים, רבים טובים ושלימים, ונאמנים לה' ולתורתו, ויראה שמים מרבים מיומנים ומסורים על עבודתם בשקידה.

"משתכרים מעט ועובדים הרבה, כי עם ה' הם עובדים, ונאמן הוא בעל מלאכה שישלם שכר פעולתך.

"תושבי ירושלים עיה"ק והבאים בשעריה, נהנים מפרי עמלכם, ואוכלים על ידכם כשר, מהודר בהשקט ובלב שמח.

"אנו גאים בכם ומתברכים בכם, ומודים ומהללים להשי"ת שזיכנו באומנכם ומברכים אתכם", הוסיף הראשל"צ.