אאא

בכל ערב ראש השנה מתפרסמים נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על אוכלוסיית ישראל, לפי הנתונים, בערב ראש השנה תשע"ו חיים בישראל 8,412 מיליון תושבים.

מהבדיקה עולה כי מאז ראש השנה שעבר, האוכלוסייה בישראל גדלה בכ-158 אלף נפש - גידול של 1.9%, מספר דומה לגידול בשנים האחרונות.

על פי החלוק של תושבי המדינה עולה כי בישראל חיים 6,300 יהודים, האוכלוסייה היהודית מונה כ-6,300, 74.9% מכלל האוכלוסייה. האוכלוסייה הערבית מונה כ-1.746 מיליון תושבים - 20.7% מכלל האוכלוסייה, וכ-366 אלף הם נוצרים לא-ערבים ואנשים שאינם מסווגים לפי דת.

לפי התחזיות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי בין השנים 2030-2025 האוכלוסייה בישראל צפויה לעלות ולעבור את רף עשרה מיליון אזרחים.

במהלך שנת תשע"ה נולדו בישראל 168 אלף תינוקות ובמקביל נפטרו 42 אלף איש.

כמו כן, 32 אלף איש נוספו לאוכלוסייה בישראל במסגרת הגירה, מתוכם 28 אלף עולים חדשים. מהבדיקה עולה כי עיקר העולים הגיעו מאוקראינה (כ-26%), מצרפת (כ-25%), מרוסיה (כ-21%) ומארצות הברית (כ-9%).