אאא

שר האוצר חתם על צו המפחית את המיסוי על האלכוהול: המס על הבירה יופחת בכ-46%, המס על משקאות משכרים הופחת ב-21%. שינוי המס ייכנס לתוקפו הלילה בחצות, לאחר פרסומו ברשומות.

במסגרת שינויים מבניים בתחומי המיסוי על בירה ואלכוהול, יופחתו מסי הקנייה על בירה ועל משקאות משכרים, תוך ביטול השינויים שבוצעו בשנים האחרונות בתחום ואימוץ מחודש של המתווה המקורי שנקבע בזמנו על ידי רשות המסים.

שר האוצר, משה כחלון, אימץ היום את המלצותיו של צוות מקצועי בראשות מנכ"ל משרד האוצר, שי באב"ד, ובהשתתפות נציגי רשות המסים, לפיהן יש לבטל את השינויים שנעשו במיסוי בירה בשנת 2012 ובמיסוי משקאות משכרים בשנת 2013 ובכך אימץ מחדש את שיעור המס שנקבע במתווה המקורי של הרפורמה באלכוהול שהוצע על ידי רשות המסים.