אאא

גאב"ד 'יורה דעה', הגאון רבי שלמה מחפוד נכנס אמש (שני) למעונו של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי, יחד עם בנו הג"ר בניהו, להתברך בברכת השנים ולדון במספר עניינים כשרותיים כשבין היתר הציג בפני הגר"ח 'עוף קרח', כשהוא שואל על כשרותו של העוף.

על שולחנו של מרן שר התורה הונח תרנגול ייחודי. חי, ונקי מכל פלומת נוצות. הגר"ש מחפוד סיפר לגר"ח שהעוף הקרח הוא תוצאה של מחקר ופיתוח ישראלי שנמשך כ-35 שנה על ידי פרופסור אביגדור כהנר מהפקולטה לחקלאות ברחובות. מדובר בעוף מזן "ניו המפשייר", והמיוחד בזן זה, שצוואר שלו נקי מנוצות, וצבעו אדמוני.

לאחרונה, ציין הרב מחפוד, ישנה דרישה מצד בעלי הלולים להכניס את הפיתוח לתהליך של גידול ושחיטה בטענה שהעוף הינו חסין למחלות הגורמות לטרפות בריאות ובגידים, לבד מעמידותו בחום הקיץ הלוהט.

כשהגר"ש מחפוד שחט וניתח עוף זה על חלקיו וגידיו וערך בו בדיקות מקיפות, התברר כי איכותו גבוהה מאד ויש סיכוי רב שחוסנו יתגבר על מחלות הריאות והגידים, דבר שנותן לו הידורים הלכתיים מסויימים ביחס לעופות המצויים כיום.

אולם הרב מחפוד התלבט בשתי שאלות מרכזיות: האם אין איסור "גלודה" חל על עוף זה, או שמא דווקא בנקלף עורו אמרינן "גלודה" וכן האם ניתן לסמוך על מסורת אבותיו הקיימת, וגם אם נאמר שכן, האם רשאים אנו לשנות את צורת העוף המסורתי בדמות "עוף שגדל ללא נוצות",

בסופו של דיון פסק הגר"ח קנייבסקי שאין לנו לשנות ממסורת העופות הרגילים בידינו ואין לקבלו עתה, גם אם הוא נראה כעוף רגיל בכל שאר תכונותיו.