אאא

יום הכיפורים: רגעים ספורים לפני כניסת יום הכיפורים, הראשל"צ ונשיא מוסדות 'בנין אב', הגאון רבי אליהו בקשי דורון, בשיחה מיוחדת לגולשי "כיכר השבת".

קטע מתוך שיחותו של הראשל"צ:

"היום, עם השקיעה, נכנס בעז"ה ליום אדיר בשנה, יום הכיפורים, את יום הכיפורים מגדיר הפסוק 'כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו', יום אדיר בשנה, היום שהקב"ה מכפר עלינו ומטהר אותנו.

"כדאי לשים לב, אם כל השנה אנחנו צריכים לחזור בתושבה וחוזרים בתושבה, כאן ביום הכיפורים, ההגדרה של התשובה היא לא רק לחזור בתשובה, אלא לכפר ולטהר מכל החטאים, יש גם עניין של טהרה, לא רק של כפרה, אלא לטהר.

"טהרה של יום הכיפורים, פרוש הדבר, יום אחד בשנה הקב"ה נתן לעם ישראל את הזכות והכוח לכפר. יש עד כדי כך מחלוקת בגמרא, האם יום הכיפורים מכפר רק למי שחזר בתשובה או גם מי שלא חזר בתשובה, רבי אומר בגמרא שיום הכיפורים מכפר על כל העוונות, גם אם חוזרים או לא חוזרים בתשובה. מגדירים את זה כעצמו של יום הכיפורים מכפר.

"אנחנו רגילים בדרך כלל, תושבה זה אם אדם חוזר בתשובה ומתחרט ואז זה מכפר, אבל ביום הכיפורים יש עניין של טהרה גם בלי זה.

"אומרים חכמים 'כי ביום הזה יכפר עליכם', עיצומו של יום הכיפורים מכפר. ביום אחד בשנה, הקב"ה נותן כוח לכפר את כל העוונות, למחול על כל הדברים.

צפו בשיחה המלאה של הראשל"צ הגאון רבי אליהו בקשי דורון.