אאא

שמיטת כספים: עם סיומה של שנת השמיטה, חל גם דין שמיטת כספים, כשכל החובות נשמטים ואינם מחוייבים עוד בתשלום, ויש את תקנת הפרוזבול בכדי למנוע זאת. "כיכר השבת" מגיש את ההלכות ונוסחי הפרוזבול, לטובת הגולשים. 

שולחן ערוך, חושן משפט, סימן ס"ז, סעיף א': "אין שמיטת כספים נוהגת מן התורה אלא בזמן שהיובל נוהג ומדברי סופרים שתהא שמיטת כספים נוהגת בזמן הזה בכל מקום". 

לפי שיטות רוב הפוסקים, השמיטה אינה משמטת אלא בסופה, ולכן נהגו לכתוב הפרוזבול לקראת סוף השנה, אולם יש שנהגו לכתוב את הפרוזבול כבר בתחילת השנה. 

את הפרוזבול, תיקן הלל הזקן  (גיטין  לו, א), כשראה שהעם נמנעים מלהלוות לעניים, ולכן תיקן שכל החובות נמסרים לבית דין וממילא אין שמיטת הכספים חלה עליהם. 

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"כיכר השבת" מגיש את נוסחאות הפרוזבול, באדיבות הרבנות הראשית, לפי פסיקות מרנן פוסקי הדור הגר"ע יוסף והגרי"ש אלישיב זצ"ל, לפני בית הדין של הרבנות הראשית לישראל, בראש נשיא בתי הדין הרבניים הראשל"צ הגר"י יוסף והרה"ר הגר"ד לאו. 

 • שטר הפרוזבול בנוסח מרן הגר"ע יוסף זצ"ל

 

• פרוזבול של הרבנות הראשית לישראל

 

• פרוזבול בפני בית דין (לאשכנזים)

• פרוזבול בנוסח מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל

• פרוזבול שליחות בנוסח מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל