אאא

למרות הצהרות משרד התחבורה, לפיהן המצלמות שהותקנו בנתיבי איילון ישמשו רק לאכיפת נוכחותם של רכבים שאינם מורשים לנסיעה בנתיב התחבורה הציבורית (נת"צ) - בפועל מצלמות אלה מתאימות גם לאכיפה של נסיעה במהירות מופרזת. כך עולה מטיוטת הדרישות הטכניות למצלמות הנת"צ שמפרסם מכון התקנים.

תו התקן כולל רשימה ארוכה ומפורטת של כל המאפיינים הטכניים של המצלמות, החל בטמפרטורות והלחות שבהן יוכלו לפעול - וכלה במאפיינים המדויקים של כל שימושי המצלמה. ללא תו תקן, לתמונות שמפיקה המצלמה אין כל תוקף משפטי. תו התקן עצמו צפוי לעלות לדיון ואישור תוך חודש.

בנתיבי התחבורה הציבורית שבנתיבי איילון כבר מותקנות זה כשבועיים מצלמות האכיפה החדשות על כמה גשרים; מדובר בתשע מצלמות גאטסו, זהות לאלה המשמשות בפרויקט א3 - שעברו "התאמה" לצורך אכיפת נסיעה בנתיב תחבורה ציבורית. במסגרת פרויקט א3, לפני המצלמה מותקנים בכביש צמד פסי מתכת במרחק של עשרות סנטימטרים זה מזה; הרכב חולף עליהם - ופרק הזמן שחלף בין הפס הראשון והשני משמש לחישוב מהירות הרכב. אם המהירות גבוהה מהמותר- הרכב מצולם אוטומטית.

המצלמות שמותקנות בנתיבי איילון עדיין אינן פעילות - מכיוון שעדין אין להן תו תקן ישראלי הנחוץ כאמור לפעילותן. על פי הודעתו הרשמית של משרד התחבורה מלפני מספר שבועות, "מצלמות האכיפה האוטומטיות שיוצבו בנתיבי התחבורה הציבורית ישמשו לאכיפת נסיעת כלי רכב שאינם מורשים לנסיעה בנתיב זה בלבד ולא ישמשו כלל לאכיפת מהירות או כל סוג אכיפה אחר". אלא שבניגוד להודעת משרד התחבורה, טיוטת תו התקן כוללת מידע שונה. לפי לשון הטיוטה: "יחידת הקצה מיועדת לגילוי אירוע מהירות, או אירוע נוכחות, או שניהם".

בטיוטה גם מפורט לפרטי פרטים אופן מדידת המהירות. כך, לדוגמה, בתקן המיועד ספציפית למצלמות אכיפת הנת"צ רשום כי בכל דו"ח שיונפק יצוין מיקומה של המצלמה. לצידו התאריך והשעה המדויקת שבה התרחש האירוע, וציון של מהירות הנסיעה ברמת דיוק גבוהה ביותר המסוגלת לתעד גם סטיות של קמ"ש אחד ומדידת זמן מדויקת של חלקיקי שניה (מדידת המהירות מבוססת על פרק זמן שלוקח למכונית לחלוף).

בנוסף, בטיוטה מפורטים נתונים רבים נוספים הנוגעים ליכולת מצלמות הנת"צ לאכוף מהירות. כך לדוגמה מצוין כי תחום המדידה יהיה בין מהירות של 25 קמ"ש למהירות של מעל 250 קמ"ש. בטיוטה מפורטת גם רמת הדיוק הנדרשת מן המצלמה (מותרת סטייה של עד שלושה אחוזים במהירות שמעל 100 קמ"ש).