אאא

בשעות הבוקר המאוחרות (שישי) הגיעו חברי בית דינו של הגאב"ד הגאון הגדול רבי ניסים קרליץ, הגאונים רבי יהודה סילמן, רבי שריאל רוזנברג ורבי שבח צבי רוזנבלט, אל מעונו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן בכדי לערוך את הפרוזבול לרגל שנת השמיטה.

בתחילת הדברים שאל מרן ראש הישיבה מדוע נכתב 'דייני בני ברק' הרי מדובר בדיינים בכל המקומות בארץ. לאחר מכן ערכו הרבנים את הפרוזבול כאשר ראש הישיבה עבר על הנוסח בפרוטרוט.

צילום: שוקי לרר