אאא

שעות ספורות לפני התקדש יום הדין יצא הצלם לוי נזרוב אל בית הכנסת המרכזי "מארינה רושצ'ה" במרכז מוסקבה ותיעד את ההכנות וההיערכות לקליטת אלפי המתפללים.

נזרוב תיעד את היכל בית הכנסת הגדול, את בור התשליך ובו דגים טריים, אולמות הסעודות והערכות המיוחדות שחולקו לכאלף המתפללים שעברו בליל החג לאיחול שנה טובה מרבה של רוסיה הגאון רבי בערל לאזאר.