אאא

הרבנים הראשיים לישראל, הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף והגאון רבי דוד לאו, יוצאים במכתב מיוחד בעניין מנהג הכפרות וקיום המצווה כראוי.

"באנו להעיר ולעורר על שני נושאים עיקריים בזמן קיום מצות הכפרות", כותבים הרבנים, "בנושא השחיטה: השחיטה צריכה להיעשות כדת וכדין ע"י שוחט מומחה וירא שמים. כמו כן, יש להקפיד על המקומות בהם השחיטה תתבצע. אין לבצע שחיטת בעלי חיים במקומות בהם נערך טקס הכפרות, אלא רק במקומות בהם יש פיקוח, או להעבירם למשחטות שנמצאות תחת פיקוח הלכתי ווטרינרי".

הרבנים מוסיפים ומבהירים בעניין השחיטה כי "יש לעקוב על כך כי העופות נמצאים תחת פיקוח של השירותים הווטרינריים של משרד החקלאות, שהרי לעתים מזומנות מעבירים למקומות בהם נערך טקס הכפרות, עופות ממקורות שאין פיקוח עליהם ויש בכך חשש סכנה, וחמירא סכנתא מאיסורא".

באשר לנושא צער בעלי חיים, כותבים הרבנים הראשים כי "חובה להקפיד על תנאים ראויים להחזקת העופות. לא לעבור על צער בעלי חיים, יש לספק לעופות את המרחב הראוי, מקום מוצל, וחובה לדאוג להם למזון ולשתיה, כדי שלא יצא ח"ו שכרנו בהפסדנו. מי שמקיים מצוה זו בעבירה של צער בעלי חיים, אנו חוששים שאין הוא מקיים כלל את המנהג, אלא עובר על צער בעלי חיים דאורייתא".