אאא

ועדת הכספים אישרה היום, במסגרת חוק ההסדרים, את המהלך שיביא להחזר של 7,000 שקל בממוצע מרשות המסים עבור אנשים שרכשו דירות עד 1993 ומכרו אותן החל מתחילת 2014. אותם בעלי דירות נדרשו לשלם בעת מכירת הדירה מס שבח אינפלציוני, כלומר מס שבח על עליית הערך הנובעת מהאינפלציה.

מס השבח האינפלציוני שעמד על שיעור של 10% בוטל בסוף 1993, כך שרק מי שרכש דירה לפני כן היה מחויב בשל כך על מס זה. הסיבה שההחזר יגיע רק למי שמכר את הדירה רק מ-2014 היא כי עד אז הפטור שניתן על מס השבח אחת ל-4 שנים היה פטור כולל. בעקבות שינוי מדיניות מס השבח ב-2014, הוחלט לתת פטור ממס השבח הריאלי (המס על עליית הערך בניכוי האינפלציה) לעודד משקיעים למכור דירות שברשותם בכדי להגדיל את מספר הדירות למגורים אך הפטור לא ניתן על מס השבח האינפלציוני.

הסכום הכולל, נכון לנתוני שבוע שעבר שאמור לחזור לבעלי הדירות עומד על כ-99 מיליון שקל, ובממוצע כ-7,000 שקל לבעל דירה, הסכום גבוה יחסית בגלל שיעורי האינפלציה הגבוהים בשנות ה-80. נכון לעכשיו מדובר על כ-14.5 אלף שומות, אך על פי הערכות רשות המסים היקף השומות יגדל בחודשים הקרובים, שכן דיווח על מכירות יכול להעשות גם בשלב מאוחר יותר. ברשות המסים מציינים כי הם ישלחו הודעות שומה לכל הזכאים להחזר בכדי שאלו ימלאו את פרטי חשבון הבנק שלהם, וכי הזכאים לא צריכים לפנות מיוזמתם לבדוק את הזכאות.