אאא

נדחה שוב פעם נוספת אישור מתחם הספורטק בירושלים: בשעות הצהריים (שני) התקיים דיון בוועדה המחוזית לתכנון ובניה בירושלים במטרה לאשר את תוכניות הספורטק אולם ברגע האחרון נדחתה ההצבעה על התוכנית.

לדברי חברי המועצה החרדיים הוועדה לא עמדה בהתחייבותה לדאוג לפרסום ראוי לתוכנית זאת בכדי שהציבור הרחב יוכל להגיש את התנגדותו. בנוסף נטען כי הפרסום באתר העירוני לא היה במקום הנכון מאחר והמידע התפרסם ב'מידע תכנוני' במקום ב'הודעות לתושב'.

בסיכום הישיבה הוחלט כי מייד לאחר חג הסוכות תפורסם תוכנית הספורטק בעיתונות ובכלי התקשורת ובנוסף תופקד כפי שהובטח באגף לתיכנון ובניה על מנת שיוכלו לצפות בה.

אנשי ראש העיר המאוכזבים ציפו כי התוכנית השנויה במחלוקת אשר נציגי הציבור החרדי מתנגדים אליה תאושר כבר היום אולם כאמור הוועדה נאלצה לדחות גם הפעם את אישורה.