אאא

יום הכיפורים: הראשונים לציון הרב הראשי הגאון רבי יצחק יוסף, רבה של ירושלים הגאון רבי שלמה משה עמאר והגאון רבי אליהו בקשי דורון, שהו במהלך יום הכיפורים לצד מאות מבני קהילותיהם והוציאו את הצום ב'ברכת הלבנה', כנהוג.

הראשל"צ הגר"י יוסף שהה בישיבת 'חזון עובדיה' שבנשיאותו, ומסר שיחת חיזוק לתלמידיו, הרב עלה לתורה בתפילת מנחה וקרא את מפטיר יונה. עם צאת החג יצא הראשל"צ יחד עם תלמידיו לחצר הישיבה בכדי לברך את 'ברכת הלבנה'.

הראשל"צ הגר"ש עמאר שהה בבית הארחה בית וגן יחד עם מאות מתלמידיו, בליל החג, עד השעות הקטנות של הלילה הרב למד יחד עם התלמידים את מסכת 'יומא', ועבר לפני התיבה ב'סדר העבודה'. עם צאת החג, כשהרב לבוש בגלימה הלבנה, הבדיל הרב והוציא את הציבור ידי חובה כשהתלמידים עוברים לקבל את ברכתו.

הראשל"צ הגאון רבי אליהו בקשי דורון שהה בחג בבית הספר הימלפרב בשכונת בית וגן בירושלים, שם נוהג הראשל"צ לקיים את תפילות החג יחד עם תלמידיו. עם צאת החג, כשהוא לבוש בגלימתו הלבנה, יצא הרב יחד עם תלמידיו ל'ברכת הלבנה'.