אאא

שעות ספורות לפני היום הקדוש יום הכיפורים, השתחרר ראש ישיבת עטרת ישראל וחבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי מבית החולים הדסה עין כרם בירושלים שם היה מאושפז בשל זיהום בגופו.

בשל חולשתו הרבה, התפלל הגרב"מ אזרחי את כל תפילות החג בביתו אולם במאמץ במיוחד הגיע להיכל הישיבה להתפלל את תפילות כל נדרי ונעילה.

במהלך חזרת הש"ץ בתפילת נעילה הפתיע ראש הישיבה את המתפללים ומסר שיחת חיזוק מיוחדת מעמקי הלב בה אמר לתלמידיו: "אנו מתפללים כעת פתח לנו שער בעת נעילת שער, מה אנחנו מבקשים מהקבה שיפתח לנו את השער הרי השער סגור?"  

"אלא אנו מבקשים מהיושב במרומים שימציא לנו שערים חדשים ואת זה אפשר לעשות רק כל אחד ואחד בנפרד ע"י מפתח מיוחד שיש בנפשו של כל אחד וזו ההתפרצות של הלב. אי אפשר להחזיק מעמד ללא פתיחת שער". סיים הגרב"מ אזרחי את דבריו הנרגשים שאמרו בקול בכי. 

התלמידים הנרגשים התפללו לאחר מכן את תפילת נעילה מתוך כובד ראש ורגשי התעלות של תשובה.