אאא

עיתון 'המודיע' מגיש שיחה נדירה עם כ"ק האדמו"ר מויזניץ ממונסי, שנערכה בביתו שבארה"ב, אותו יזם וערך הסופר התורני טוביה פריינד, כחלק מפרוייקט חסידי מיוחד של העיתון לחג הסוכות.

מדובר בשיחה נדירה וייחודית בהתייחס לכך שמדובר באחד מזקני וחשובי האדמו"רים, שחסידים רבים נשמעים להדרכותיו ולהוראותיו. האדמו"ר מויז'ניץ מונסי אמנם נחשב לראש אדמו"רי ממלכת ויזניץ, אך עמדתו ושיטתו נוטה יותר לשיטת הקנאות, והולך בדרכי רבו האדמו"ר רבי יואל מסאטמר שבשיבתו למד בימי בחרותו. למרות כן נאות להעניק לראשונה שיחה לעיתון 'המודיע' לקראת חג הסוכות.

השיחה נערכה לפני כחודש, ומשך השיחה בחדרו של הרבי היה כ-40 דקות, זמן רב במושגים של ויזניץ מונסי.

לשיחה זו התלווה אחד ממקורביו של האדמו"ר, רבי מנדל הגר, רב בית הכנסת ווישיווא במונסי, שביקש מהאדמו"ר לגולל את סיפור חייו מימי ילדותו בצל זקנו הסבא קדישא אהבת ישראל וממה שקיבל מאביו האדמו"ר האמרי חיים. האדמו"ר גולל לראשונה את מסכת חייו הסוערים, מהימים שגדל בעיירת ויזניצא ולאחר מכן בעיר גרוסוורדיין, לשם ברח זקנו האהבת ישראל זי"ע.

עמודי השיחה של האדמו"ר מלווה בתמונות ללא פנים של אדם. האדמו"ר מויזניץ במונסי ידוע בהתנגדותו נגד צילומי אנשים ומקפיד מאד שלא יצלמו אותו ומתרחק מכל העיסוק בתמונות בזמנינו.

ידוע שממרומי גילו המופלג מטריח עצמו האדמו"ר לרקוד 'מצוה טאנץ' אצל כל אחת ממאות חתונות של אנשי שלומו במונסי, לאות הוקרה למילוי רצונו שלא לצלם תמונות בעת שמחת החתונה, גם לא בעזרת נשים.

בהתאם לכך הותנה עם הכותב טוביה פריינד שלא יוכנס במסגרת שיחתו של האדמו"ר שום צילומי אנשים ותמונות פנים, כך ששבע עשרה עמודי השיחה של האדמו"ר המתפרסם בגיליון החג ב'המודיע' מלווים בתמונות של בתי כנסיות עתיקים וחדשים של ויזניץ, בתי עלמין בהם קבורים צדיקי אדמור"י בית ויזניץ וכתבי יד נדירים מתורתם – הכל כתחליף לתמונות האדמו"ר בעת השיחה ובכלל תמונות פנים של אנשים, לבקשת האדמו"ר ומקורביו.

'המודיע' אף הוזהר מראש שלא לכתוב שבחים ותארים על האדמו"ר, וכמובן שלא לספר על גדלותו, אלא להעתיק את מה שסיפר מאבותיו ורבותיו.

בשיחה המיוחדת עם האדמו"ר סופר על הנוהג בחסידות ויזניץ למלא 'פתקי שעות לימוד', עליהם רושמים כל החסידים כמה שעות למדו בכל שבוע, ועליהם תותם האדמו"ר ציונים כמו 'מובחר', 'טוב', 'טוב מאוד' וכן הלאה.