אאא

שוב, בזק סופגת קנס ממשרד התקשורת: משרד התקשורת הודיע היום (חמישי) כי החליט להטיל עיצום כספי בסך 903,600 ש"ח על חברת בזק. זאת לאחר שהחברה הקצתה ללקוחותיה מספרי טלפון עם קידומות ומספרים בטווח XXXXX 0882 שאינו שייך לחברה, זאת ללא הרשאה ובניגוד להוראות.

על פי ההודעה, משרד התקשורת קבע ופרסם בעבר הוראות בנושא שימוש והקצאת מספרים כחלק מ- "תוכנית מספור" מתוך כוונה לנהל משאב ציבורי, שהנו משאב מוגבל - באופן הוגן, תחרותי ויעיל. במסגרת פעילות פיקוח שביצע המשרד, נמצא כי בזק השתמשה ללא היתר בטווח המספרים שלא אושר לה ובניגוד להוראות.

לאחר שהתייעץ עם הוועדה המייעצת בנושא העיצומים הכספיים, החליט מנכ"ל משרד התקשורת, שלמה פילבר להטיל עיצום כספי על חברת בזק בסכום של 903,600 ש"ח לאור הפרת ההוראות.

"החברה הקצתה ללקוחותיה מספרי טלפון עם קידומות ומספרים בטווח XXXXX 0882 , ללא הרשאה ובניגוד להוראות רישיונה. חשוב לציין, כי לחברה מעמד מונופוליסטי בשוק הטלפוניה, ובפרט בשוק העסקי, ובהתנהלותה זו יש כדי לחזק את מעמדה בשוק על חשבון מתחרותיה".

"זאת ועוד, החברה אף לא דיווחה למשרד עם היוודע לה דבר ההפרה, על ביצוע ההפרה. המשרד הבהיר לחברה כי מצופה ממנה לרענן דרך קבע את ההוראות והנהלים הרלבנטיים בקרב העובדים, וזאת על מנת למנוע טעויות כטענתה של בזק לעניין זה, במיוחד בנושאים בעלי חשיבות מעין זו".

משרד התקשורת מוסיף כי יש לציין כי ההוראות לעניין השימוש והקצאת מספרים ידועות לכלל מפעילי תקשורת. כאמור, בסיום הליך בדיקה שנערך במהלך השנה האחרונה, לאור הפרת ההוראות לעניין זה החליט מנכ"ל משרד התקשורת להטיל עליה עיצום כספי.

מחברת בזק טרם נמסרה תגובה.