אאא

פנקסיו של הרב יצחק לוינשטיין זצ"ל נאמנו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן בהם כתב את דעתו של מרן כפי ששמע ממנו בעניינים ציבוריים שעמדו בשעתו על סדר יומה של היהדות החרדית ושיצאו לאור כעת, 6 שנים לאחר פטירתו, ממשיכים לעורר עניין בציבור המבקש לדעת את הנהגותיו והליכותיו של ראש הישיבה גדול הדור בנושאים הרי גורל אלו.

הרב לוינשטיין שהה לצידו של מרן הגראי"ל ברגעי הכרעה בסוגיות ציבוריות רגישות וגם ניצב בחדר הבית ברחוב חזון איש 5 בבני ברק לימינו של מרן ראש הישיבה בכל עניניו האישיים והמשפחתיים כשהוא דואג לו מסביב כל שעות היממה.

"כיכר השבת" מגיש קטעים נבחרים מתוך היומנים.

תקנות על דירות

דיברנו למה אצלנו אין תקנות על דירות, שיהיה באופן של חצי חצי, אלא כיום כל אחד דורש סכומים גדולים.

וענה: "את זה רק חסידים יכולים לעשות, כי אפילו שכולם אצלנו יגידו חצי וכו' אבל לא חסר אנשים שירצו מצוינים ויפתו ביותר כסף וחוזר חלילה, וממילא לא שייך לעשות את זה".

שבת התאחדות

נכנסנו עם שאלה: הנהלת ישיבה מירושלים רוצים לארגן 'שבת התאחדות' עבור הבחורים בכפר, כדי להתאוורר ולהתחזק. והם שואלים אם הדבר ראוי.

 ((צילום: שוקי לרר))
"החסידים ניצחו". מרן ראש הישיבה (צילום מתוך הספר)

מרן שקל את הדברים, ואמר: "בעצם, אצל החסידים זה כך, גם בישיבת... בהתחלה הרב היה מזמין את כולם בליל שבת, והיו שרים וכו'. פעם היה רק תורה בישיבות, וזה הספיק. היום צריך גם את ה'גדולה לגימה', צריך קירוב וכו', את זה החסידים עושים בטיש. החסידים ניצחו בנושא הזה.

לדבר ברבים בענייני צניעות

ראש הישיבה חתם על מכתב יחד עם הגר"ש וואזנר לא לדבר ברבים בענייני צניעות וענייני הבית. ואז הגיע אליו ... בטענות וכו' וענה: "חתמתי מפני כבודו של הגר"ש הלוי, כי הוא מאחד את החסידים. ואני לא רוצה ח"ו לחזור למחלוקת שהיה. אבל כאילו לא חתמתי".

וכששאלתי למעשה מה לענות, אמר: "יש דברים שלא טוב לומר בציבור, ועד ארבעה וחמישה אנשים ולא יותר".

ושוב נדרשתי בנושא ואמר בזה"ל: "תראה, הרבה אנשים באים אלי ומוציאים החוצה הפוך ממה שאמרתי, כי זה מה שהם רוצים לשמוע, ומלבישים בדברי כך".

שבעה

במשך השבעה הגיעו אלפי איש לנחמו. וביום ה' כז' סיוון הגיע מרן הרב עובדיה שליט"א, ורבינו פתח ואמר שייסורים ממרקים, שכדי להגיע למעלה כל אחד צריך עוד ייסורים. והגר"ע שאל מדוע בפסוק "ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכתה", ה"כ'" קטנה. והסביר כי אברהם ראה איזה מקום התבצר לה למעלה תחת כסא הכבוד, אז מה יש לבכות. אלא כל הבכיה היה כלפי חוץ בשביל אנשים שלא יבינו מדוע אינו בוכה. וזה מה שאומרים: 'המקום ינחם אתכם', כי כשיודעים באיזה מקום היא נמצאת, זאת הנחמה הכי גדולה.

 ((צילום: שוקי לרר))
מרן הגראי"ל שטיינמן (צילום מתוך הספר)

בלילה ישבתי עימו לבד בחדרו ודיבר שזה כבוד שמגיע הרב הספרדי הכי חשוב לנחם, וגם בין האשכנזים הוא נחשב לת"ח. נכון שהוא לא בדרך הלימוד שלנו, אבל בדורות קודמים זה היה נחשב לת"ח.

והוסיף שאדמורי"ם באים לנחמו, וממש שמח שיש שלום ביהדות החרדית.

בחורים שנתפסו לחסידות

סיפר שהיתה בעיה עם שני בחורים בפוניבז' האחד נתפס לחסידות ברסלב והשני לחסידות חב"ד. ודיבר עם המשגיח ר' חצק'ל ואמר ש"את אותו אחד שנתפס לברסלב יש להוציא מהישיבה, ואילו את השני שנתפס לחב"ד, לא נורא ולהשאיר".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ואמר מרן: "שלחתי את בני משה לביה"ס בכפר סבא של חב"ד, ואחרי זה כאשר חב"ד הצטרפו לזרם בממשלה, שאלתי את החזו"א אם להוציאו משם, וענה לי: צריך לחשוב.

ענוה וגאווה

התבטא ששמע וורט טוב מאדמו"ר: "שזה נס שהקב"ה ציווה אותנו על ענווה, כי אם המצווה הייתה גאווה, איך היינו יכולים לקיים את המצווה הזאת...".

מה עושה עיתונאי

נכנסתי עם ר"נ זוכבסקי ואז ראש הישיבה התבטא: "כל מה שמפריע לי ב... זה הלה"ר והשקרים שהוא מוציא לעיתונים חילוניים, הסיכסוך עם ... לא מעניין אותי".

וראש הישיבה המשיך: "למעשה, מה עושה עיתונאי? הוא לוקח זבוב ועושה ממנו דבר גדול. מה זה?! פשוט עושים מאנשים קטנים ילדים, ומקטינים אותם עד עפר".