אאא

חביט חביט ולא בריך: הראשל"צ ורבה של ירושלים הגאון רבי שלמה משה עמאר בחבטת הערבה. כמנהג בית ישראל הראשל"צ הגר"ש עמאר נשאר ער הלילה, ליל הושענא רבה, ומסר שיעור מיוחד בבית מדרש בסמוך להר הזיתים בעיר.

עם נץ החמה התפלל הראשל"צ במניין מיוחד בסוכת בית הכנסת 'אהבת שלום' הסמוך לביתו בשכונת גבעת המבתר. הראשל"צ עבר לפני התיבה בהושענות כשהוא לא מפסיק לדומע במהלך ההקפות.

לאחר התפילה יצא הגר"ש עמאר, יחד עם תלמידיו, לקיים את מנהג חבטת הערבה על גבי האדמה.