(צילום: משה גולדשטיין)
אאא

צפו באמירת ההושענות אצל האדמו"ר מצאנז:

(צילום: משה גולדשטיין)