אאא

במהלך חג הסוכות האחרון הוכיח גאב"ד "חניכי הישיבות" הגאון רבי מרדכי גרוס הזדהות מוחלטת עם "הפלג הירושלמי" זאת בניגוד למה שנהג עד כה.

במהלך ימי חול המועד בשנים עברו היה עולה הגר"מ גרוס לביקורי חג אצל מרנן גדולי ישראל הגראי"ל שטיינמן והגר"ח קנייבסקי.

השנה, לא הגיע הרב גרוס אל הגראי"ל והגר"ח וביקר דווקא בסוכתו של הגר"ש אוירבך בשכונת שערי חסד בירושלים.

בנוסף, קיבל הגר"מ גרוס בסוכתו את נציגי תנועת 'בני תורה' - הנציגים חיים אפשטיין סגן ראש עיריית ירושלים וראש לשכתו ישעיהו ויין יחד עם חיים רוחמקין מבני ברק - במהלך סוכות לביקור חג.

הנציגים ביקרו גם אצל הגאון רבי מאיר צבי ברגמן, חבר מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה' וכן אצל הגאון רבי שמואל מרקוביץ מראשי ישיבת פוניבז'. הרבנים, כך נמסר, שיבחו את פעילותם ובירכו אותם על הישגיהם.

מקורבי הרב מסרו בתגובה: "איננו נוהגים לשתף פעולה עם אנשים המנסים להמשיך את בערת אש המחלוקת והמדון. למען הסר לזות שפתיים תיאום הביקורים בין הרב לגדולי ישראל התקיים כבכל שנה ולדברי אנשי ביתם נענו כי גדולי ישראל חשים חולשה ואינן בקו הבריאות, כמו כן הרב שידועה התרחקותו מכל בדל מחלוקת כל שהוא מקבל בסוכתו כבכל השנה כל יהודי ללא קשר להשתייכותו הפוליטית".