אאא

מחפשים דבר תורה לשולחן שבת? מעוניינים להכיר את הפרשה ולשתף את בני המשפחה? הראשל"צ הגאון רבי שלמה משה עמאר, רבה של ירושלים, מתארח מדי שבוע ב"כיכר השבת" ומגיש דבר תורה קצר על הפרשה.

והשבוע - וורט על פרשת בראשית והאיסור לעלות להר הבית. 

קטע מתוך שיחתו השבועית של הראשל"צ הגר"ש עמאר: 

"השבת מתחילים מחדש את התורה בפרשת בראשית. בפסוק הראשון נאמר 'בראשית ברא אלוקים את המשים ואת הארץ'. חז"ל אומרים, רש"י מביא את זה, שהקב"ה חשב לברוא את עולמו בדין, וראה שאין העולם יכול להתקיים בדין, ואז הוא שיתף רחמים בדין, כמו שנאמר אחרי עשרה פסוקים 'ביום עשות יהוה אלהים ארץ ושמים' כאן אמר בלי הויה -רק מידת הדין,  ושם נאמר עם הויה - התמקדות הדין. 

"אומר ה'אור החיים הקדוש', שלמרות שהיית מחשב וה' החליט לברוא את עולמו בחסד משותף עם הדין, אבל מחשבה ראשונה לא בטלה, אלא נשארה לשוכני שמיים. הוא מדייק את זה 'בראשית ברא אלוקים את השמיים', הקדים שמים לארץ, שמידת הדין נשארה בשמיים'.

 "אנחנו רואים בימים אלו, מידת הדין מתוחה, בפרט בירושלים, זה מתאים עם הדברים, שמה שיותר קרוב לשמיים - לרוחניות, מקום כזה כמו ירושלים שהוא גבוהה מכל המקומות בקדושה, שמה אין כמעט.. מענישים, המטרה היא כדי שלא יהיה חילול ה' חלילה. שלא יקרה שדווקא במקומות קדושים כאלה יהיה חילול שמו יתברך. אנחנו מצווים על זהירות גדולה".

"במקום היותר קדוש, הר הבית, מקום בה נמצאת אבן השתייה, אנחנו רואים שמשם יוצא ההתעוררות של כל הרעות של הערלים האלה, שהם אומרים שחוששים שבאם לקחת להם. הם לא מבינים שהם רק שומרים על המקום, שמירה עד שיבוא המשיחה שהוא המלך של ירושלים  באמת.

"מאידך, יש לנו יהודים, שמפני החשש הזה שלא יקרה המקום שייך לנוכרים, הולכים ועולים להר הבית נגד ההלכה. כל גדולי הדור אוסרים את זה בכל תוקף, ויש כמה שמתעקשים לחשוב שזה מותר ועורבים על עבירות חמורות, צריכים להיות זהירים בדבר הזה.

"המחשבה הזו שזה שייך לנו, זה ברור שזה שייך לנו, כל העולם יודע שנחרב בית המקדש, אין מי שיטעה בזה, גם הם - אלה שיושבים שם - יודעים את האמת. ובשביל זה הם כועסים. אבל אנחנו צריכים להיות מאופקים ולשמור את ההלכה".