אאא

פניות רבות מגיעות מדי יום לביתו של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי, בין היתר בענייני הזמן והשעה. מטבע הדברים, בימים האחרונים עסק חלק ניכר של השאלות במצב הביטחוני.

בעקבות השאלות, פרסם בנו של מרן הרב יצחק שאול קנייבסקי את הדברים הבאים: "אפשר לנסוע לכל הישיבות ושומר מצווה לא ידע דבר רע, להשתדל לא להסתובב חוץ לישיבה (לא יזיק להעמיד שומר בפתח הישיבה)".

בהמשך נכתב: "גם נשים שמסייעות לבעליהן ללמוד יכולות לנסוע למקום עבודתן וה' ישמור. גם לשמחה של מצווה שזה נצרך אפשר לנסוע".

הגר"ח אישר לפרסם את הדברים לציבור "למען ידעו את הדרך אשר ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון".