אאא

רבו של הישוב כפר חב"ד, הרב מאיר אשכנזי, פרסם מכתב לתושבים בו הוא מתריע מפני העסקת עובדים ערבים בימים אלו וקורא להם להצטרף לאבטחת היישוב כמו גם להתחזק ברוחניות.

בפתח המכתב כותב הרב אשכנזי לתושבים: "עקב המצב הביטחוני בו אנו נמצאים, נדרש מכל אחד מאיתנו לנקוט פעולה ברוחניות ובגשמיות לשמירה והצלה".

"באתי בזה להציע ולבקש", מוסיף הרב ומבקש כי לאחר תפילת שחרית יאמרו התושבים את פרקי התהילים - כ', כ"ב', ס"ט, ק"ל. בנוסף, אלחר אמירת י"ב הפסוקים בגני הילדים ובכיתות הנמוכות בבתי הספר, מבקש הרב אכשנזי, "יאמרו עמם את הפסוק 'מפי עוללים וגו''".

אחרי הבקשות וההצעות הרוחניות פונה הרב לתושבים ומבקש מהם להצטרף למערך אבטחת היישוב. "כל מי שיכול להתנדב לשמירה בכפר יתקשר וישובץ לתגבור השמירה על יד מוסדות הלימוד בשעות הבוקר והצהריים, וכן לסיורים ברחבי הכפר", כותב הרב.

בסיום המכתב, מתייחס הרב אשכנזי להעסקת פועלים ערבים בימים אלו וכותב: "אדם המעסיק ערבים בכפר, יעשה כל מאמץ להשהות את המשך עבודתם עד שיתבהר המצב".

במידה ולא ניתן להשהות את העבודה, כותב הרב שעל הפעסיק לדאוג "לאדם נושא נשק שישהה באיזור עבודתם ויפקח עין".

את הוראותיו מסיים הרב בברכת "ונתתי שלום בארץ".