אאא

מחפשים דבר תורה לשולחן שבת? מעוניינים להכיר את הפרשה ולשתף את בני המשפחה? הראשל"צ הגאון רבי שלמה משה עמאר, רבה של ירושלים, מתארח מדי שבוע ב"כיכר השבת" ומגיש דבר תורה קצר על הפרשה.

והשבוע - וורט על פרשת לך לך. 

קטע מתוך שיחתו השבועית של הראשל"צ הגר"ש עמאר: 

"אנחנו מתחילים פרשת 'לך לך', 'ויאמר ה' אל אברהם לך לך וכו', ואברהם בן חמש שנים ושבעים שנה בצאתו מחרן'. אם מתבוננים, בסוף הפרשה כותבים שאברהם נולד, אבל לא סופר עליו כלום, וכאן ב'לך לך' מתחילים לספר עליו, מתי? בגיל 75. ולמה התורה לא מספרת כל מה שעבר עליו כל השבעים וחמש שנים?".

"את הקושיה הזו מקשה אחד מגדולי עולם, רבי יצחק בלאזר ע"ה, שהיה מגדולי בעלי המוסר וגאון אדיר. והוסיף והקשה, וכי תאמר שביעים וחמש שנה הראשונות של אברהם - אין לנו מה ללמוד מהם. כי התורה לא כותבת סתם סיפורים, התורה כותבת מוסרים שבאם ללמד אותנו דעה והשכל.

"אבל כשמתבוננים בשנותיו הראשונות של אברהם, אנחנו רואים שיש הרבה מה ללמוד. רבותינו אמרו שבן שלוש הכיר הוא יצא וראה את השמש ואמר צריך לעולם בורא, ואמר כנראה זה האלוהים, ואח"כ בערב ראה את הירח ואמר אולי זה, וכך שוב ושוב, ואז אמר בוודאי שיש מישהו שמגלגל אותם ויצר אותם ומנהיג את עולו, ואז הוא נלחם בעובדי האלילים. האם כל זה אינו לימוד?.

"אומר רבי יצחק מבאזל: נכון, יש כאן דברים גדולים, כל זה היה טוב לפני שהקב"ה דיבר אתו, הוא היה צריך מדעתו להתעמק ולהגיע. אבל אחרי שדיבר אתו ה' כבר כל החקירות שעשה - כבר אין להם צורך, כי ה' מדבר אתו, הוא השיג את האלוקות ממש.

 "אנחנו, שכבר דיבר בנו ה', ושמענו קולו בהר סיני, אנחנו לא צריכים ללמוד, חז"ל כותבים, אבל התורה לא כותבת מה שהיה לפני 'ויאמר ה', אחרי שה' דיבר אתו. לראות איך הוא מתנהג, איך הוא נכנע ומתבטל לפני ה'. אנחנו לא צריכים ללכת ולחקור בשמש והירח, צריכים ללמוד מה שהיה אחרי שה' דיבר אתו ומפה התורה מתחילה לדבר אתו.

"מכאן אנחנו למדים על ההכנעה הגדולה".

צפו בשיחתו המלאה של הראשל"צ הגר"ש עמאר.