אאא

בלעדי: נשיא מועצת חכמי התורה וראש ישיבת 'פורת יוסף' הגאון חכם שלום כהן שיגר הבוקר (רביעי) איגרת תנחומים למשפחתו של מנהיג קהילת 'רב פעלים' המקובל רבי יורם אברג'ל זצ"ל.

בשל חולשה נמנע הגר"ש לצאת מירושלים לנחם את בני המשפחה ולכן שלח בידי נאמני ביתו ר' גדליהו בן שמעון ור' מאיר פנחס את האיגרת למסור לבני המשפחה.

כשבניו, הגאונים רבי חיים יוסף ורבי ישראל קיבלו את המכתב הם עצרו את ההספדים וביקשו לקרוא את המכתב ולאחר מכן אף העבירו את המכתב לרבנית האלמנה.

כזכור, בין הגר"י אברג'ל זצ"ל לתנועת ש"ס שררה מתיחות בשנה האחרונה בשל תמיכתו של הרב במפלגת 'יחד', אך בחודשים האחרונים הקשר חזר והגר"ש כהן אף ערך 'מי שברך' לרב אברג'ל וחבר המועצת הרב דוד יוסף ביקר במעונו ימים לפני פטירתו. 

"כיכר השבת" מביא את האיגרת המלאה בפרסום ראשון

איגרת תנחומים

לבני משפחת הגאון הצדיק רבי יורם אברגל זכר צדיק וקדוש לברכה.

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים.

אביכם הדגול זכה להקים עולה של תורה די בכל אתר ואתר בארץ ישראל.

ובטוחני שזכות התורה תעמוד לו ולזרעו ויהיה זה עילוי הנשמה האמיתי עבורו.

יהי רצון שלא תוסיפו לדאבה עוד ויבולע המוות לנצח ומחה ה' אלוקים דמעה מעל כל פנים.

אשרי בניו אחריו, וזכות המשך חיזוק המשך מפעליו הקדושים יעמוד לו ולזרעו עד עולם.

החותם כאן עיר הקודש ירושלים תובב"א.

באהבה ובחיבה. 

הגר"ש כהן.

 (צילום: )
האיגרת של חכם שלום כהן למשפחת אברג'ל 
הגדלה