אאא

גל טרור: בעקבות ההסלמה הביטחונית ופיגועי הטרור הרבים, השר לביטחון הפנים, גלעד ארדן אישר הקלות בקבלת רישיון נשק.

ארדן הסביר את הצעד ואמר: ״לאור המצב הביטחוני החלטתי להקל על קבלת רישיון להחזקת נשק. בשבועות האחרונים אזרחים רבים סייעו למשטרת ישראל לנטרל מחבלים שביצעו פיגועים. אזרחים מיומנים בהפעלת נשק הם גורם מכפיל כוח במאבק מול הטרור ולכן פעלתי למתן הקלות בתקופה זו."

בין יתר ההקלות, הנחה השר לבטל מגבלות בירוקרטיות מבקשי נשק, במקומות שהוגדרו "ישוב ראוי" ו"מפעל ראוי", כלומר בעלי סיכון ביטחוני.

"ברשויות שהוגדרו כ''יישוב ראוי'', תוכל הרשות המקומית לתת הרשאה להחזקת כלי יריה לתושבי הרשות או לנמצאים בישוב, בכפוף להוראות החוק ולאישורים הנדרשים. לדוגמה: בירושלים תוכל העירייה לתת למורים במגזר החרדי שהוא בין המותקפים ביותר, רישיון מיוחד להחזקת כלי יריה", לשון הודעת המשרד לביטחון פנים.

זכאים נוספים לאור המדיניות החדשה: כל קצין מדרגת סגן, במקום סרן עד כה, ומעלה או נגד מדרגת רס"ר ומעלה המשרתים בצה"ל בשירות סדיר או בשירות מילואים, או מקביל לאחד מאלה בשירות כוחות הביטחון.

בנוסף, נקבעה רשימה של יחידות מיוחדות וגדס"רים בכוחות הביטחון אשר מי שמשרת שם בשירות סדיר, מילואים או מי ששירת ביחידות מיוחדות אלה בעבר יהיה זכאי לקבל רישיון נשק.

כמו כן, אזרחים בוגרי הקורסים הבאים יוכלו לקבל רישיון נשק: בוגר קורס מאבטחים אחיד בבית ספר להכשרת מאבטחים ברשות שדות התעופה.בוגר קורס מאבטחים בשב"כ ברמת הכשרה שנקבעה ע"י הרשות המוסמכת. בוגר קורס מאבטחים במוסד הכשרה מונחה ומאושר משטרת ישראל, רמה מתקדם א׳ לפחות, שעבד בגוף מונחה משטרה שנתיים לפחות.

במקביל ארדן הנחה את הגורמים המקצועיים לבחון שיפור מיומנות ומקצועיות מחזיקי הנשק הפרטי לרבות קיצור פרק הזמן בין האימונים, ולחייב נושא נשק במטווח פעם בשנה במקום פעם בשלוש שנים.

בעקבות הנחיות החדשות,  פנה מ"מ ראש העיר ירושלים יוסי דייטש, לראש העיר ניר ברקת וביקש ממנו ליישם את ההנחיה. 

דייטש מבקש במכתבו להחזיר למנהלי המוסדות את הנשקים שנלקחו מהם לפני כשנתיים.