אאא

בשל המצב הביטחוני ובעקבות גל הפיגועים שהתרחש בימים האחרונים הורה חבר מועצת גדולי התורה, זקן האדמו"רים, כ"ק האדמו"ר מערלוי לחסידיו ולכלל הציבור לומר בימים אלו פרקי תהילים.

בהוראה שיצאה נקראו החסידים לומר את פרקי התהילים הבאים: פ"ב, קמ"ב, קמ"ג ו"למנצח אל תשחת" - נ"ז, נ"ח, נ"ט, ע"ה.

והוסיף הרבי מערלוי באידיש: "אידישע קינדער זאלען ניצול ווערן פון גוישע הענט אין גאבענטש ווערן מיט אלע ברכות ולגאולה האמיתית במהרה". ובתרגום: "שהיהודים ינצלו מידיים של גויים ויזכו לבריאות ולכל הברכות ולגאולה האמיתית במהרה".