אאא

בשל המציאות הביטחונית הקשה וסידרת הפיגועים בהם נטבחו יהודים רח"ל על קידוש השם, "כיכר השבת" בפרסום ראשון על הוראות החיזוק שנתן מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי לבנות סמינר בבני ברק.

בימים האחרונים נכנס הרב אברהם כהנא מנהל "סמינר כהנא" בבני ברק אל מעונו של מרן הגר"ח קנייבסקי בכדי לשאול מה לומר לבנות, במה יש להתחזק, נוכח המציאות הביטחונית המדאיגה.

"מה אומרים לבנות, בעת צרה כזאת, שיש כאלה צרות, פיגועים נוראים, מה להגיד לבנות?", שואל הרב כהנא.

מרן הגר"ח משיב: "שיתפללו".

הרב כהנא ממשיך ושואל: "ואיזה חיזוק? במה?".

מרן שר התורה משיב בבהירות: "בצניעות".