אאא

יתומים היינו ואין אב: במלאות שנתיים לפטירתו של מרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל, תחושת היתמות של כלל הציבור לא מרפה, היעדרותו של מנהיג הדור מורגשת בכל צעד ושעל.

כמיליון איש השתתפו במסע הלוויתו של מרן זצוק"ל שיצא מישיבת "פורת יוסף" עד לבית העלמין סנהדריה שם נטמן. מסע הלוויה היא חסר תקדים בהיקפו ובכמות המשתתפים שבאו לחלוק כבוד אחרון לפוסק הדור.

"כיכר השבת" חזר לאותו יום מר, ג' בחשוון תשע"ד, למסע ההלוויה הבלתי נשכח, לדמעות והבכי של כלל ישראל ולעיקרי ההספדים של בני משפחת מרן וגדולי ישראל.

עיקרי ההספדים המופיעים בוידאו המצורף:

הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף 

"אבי אבי, אבא של כולנו, אבא של בני הישיבות, אבא של אברכים, אבא של המון העם, אבא של הרבנים. אבי-אבי, רכב ישראל ופרשיו.

"יתומים היינו ואין אב... נפלה עטרת ראשנו, נפל הכתר והוסרה העטרה. רבותי השמים של היום הם לא השמים של אתמול. העולם של אתמול הוא לא העולם של היום, ולא העולם של מחר. יש תקופת התנאים, יש תקופת האמוראים ויש תקופת הרב עובדיה. מזמן הבית יוסף לא היה כמוהו ולא יהיה כמוהו, מי יתן לנו חליפתו ומי ייתן לנו תמורתו.

נשיא מועצת חכמי התורה הגאון חכם שלום כהן:

"ציון במר תבכה, וירושלים תתן חילה. גדול כים שברך, מורי ורבותי, אמרו חכמים במדרש ובגמרא, ביום שנפטר אברהם אבינו, עמדו כל גדולי הדור ואמרו, אוי לו לדור שאבד מנהיגו, ואוי לה לספינה שאבד קברניטה".

"מרן היה רכב ישראל ופרשיו, הוא היה מנהיג את כל הדור, עם גדלותו ועסקו בתורה. היה דואג לכל הדור כולו, ואוי לה לספינה שאבד קברניטה, הספינה עוברת במים, אין מים אלא תורה. כל גדולי הדור, כל אלו שעוסקים בתורה אבד קברניטם. כולם לוקחים מהספרים שלו, כולם תלמידים".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

הגאון רבי אברהם יוסף:

"אבא של כולנו, גידלת דור ישרים מבורך, אבא של כולנו. היום בבוקר קראנו, 'ויאמר ה' לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, אל הארץ אשר אראך', כמה דלתות כמו אברהם אבינו פתחת.

"ירדת אל העם בסיפורי מעשיות. בשבועות האחרונים הייתה התעוררות גדולה, אנא, לא לפספס את ההתעוררות. צריך לחזק את לומדי התורה, את בחורי הישיבות. עוד יוסף חי, רב פעלים מקבצי אל. אין כמוהו בדורינו, אין אחריו. כבו המאורות. נשארנו יתומים. אבל את דרכו אנחנו זוכרים, ונזכור עד ביאת גואל צדק". 

המקובל רבי בניהו שמואלי: 

"נפלה עטרת ראשינו, אוי לנו כי חטאנו. בדיוק הפרשה הזו מתחילה לדבר על אבות העולם, על המנהיגים, והיא מתחילה 'ויאמר ה' אל אברהם לך לך מארצך וממולדתך, אל הארץ אשר אראך'. אברהם אבינו אומר לנשמה, לך לך אל הארץ העליונה, הארץ שעבדת עליה כל ימי חייך".

הגאון רבי ראובן אלבז: 

"הוא היה אבא של כולנו. כל אחד יקבל על עצמו את מה שרצה מורנו ורבינו, לחם את מלחמת התורה! הכאב הזה שכאב לו על ביזיון כבוד התורה, כבוד היהדות, זה אכל אותו, מאז שהתחילו לדבר נגד ה',נגד התורה, נגד בני התורה. את להבת הקודש, של מורינו ורבינו, לא לכבות. וכל העם יבכו את השריפה אשר שרף ה'".

צפו בוידאו.