אאא

בכל תחילת זמן מתקיים בישיבת בריסק בירושלים "שוק חברותות", השוק בו קובעים תלמידי הישיבה את החברותות ללימוד לקראת הזמן הבא.

השוק נמשך כמה ימים בשעות הבוקר עד אשר אחרון הלומדים משיג חברותא מתאים עבורו ללימוד הגמרא במהלך הסדרים בישיבה.

הבחורים אף מתייעצים עם חברים לפני ההחלטה על החברותא עמו ילמדו במשך החורף עד לזמן קיץ אז מתקיים שוק נוסף.

השוק מתקיים מידי שנה ברחובות ישעיהו ופרס בירושלים הרחובות הסמוכים להיכל הישיבה.

אלא שהפעם באופן חריג בשל המצב הביטחוני המתוח ולאור גל הפיגועים בירושלים, הורה ראש הישיבה הגאון רבי אברהם יהושע סולובייצ'יק לקיים את השוק בתוך בניין הישיבה ולא ברחוב וזאת כאמור בשל החשש לחיי אדם וסכנת פיקוח נפש