אאא

כ"ק האדמו"ר ממחנובקא נשא דברי חיזוק בהיכל הישיבה של החסידות לרגל פתיחת זמן חורף בישיבה. במהלך דבריו התייחס האדמו"ר למצב הבטחוני הקשה ולגל הפיגועים בו נרצחו ונפצעו יהודים רבים בידי בני עוולה.

"בזמן כה קשה לעם ישראל, צריך להשתדל לחיות בשלום אחד עם השני, וצריך להרבות באחדות בין היימישע יידן, ללא שום תנאי", אמר האדמו"ר.

האדמו"ר התייחס ישירות לפיגועים הרצחניים והביע זעזוע ושאט נפש מהרצחו של ר' ישעי' קרישבסקי הי''ד, וכן על שאר הנרצחים על קידוש ה', והסביר לתלמידים כי מובא בדברי חז''ל שגלות ישמעאל תהיה הגלות האחרונה והקשה ביותר בעם ישראל, עד שיצעקו בני ישראל אל ה' בכל הכוח.

האדמו"ר ממחנובקא הוסיף לדבר מעניין האחדות, והדגיש כי בעת כזאת בפרט צריך להשתדל לחיות בשלום ולא לריב חלילה עם אף יהודי. האדמו"ר אף ציטט מדברי סביו המהרי''ד מבעלזא זצ''ל שאמר, שכששני יהודים דוקרים אחד את השני במילים, דוקרים אומות העולם יהודים עם סכינים.

אחר הדרשה ביקש האדמו"ר ממקהלת החסידות ותלמידי הישיבה לשיר יחד מתוך התעוררות הלב את הניגון הידוע "יוודע בגויים" שהולחן ע''י הרבי מסקולען זצ''ל.