אאא

האירוע המבעית והמזעזע שהתרחש השבוע ביום הראשון של חודש מרחשון אשר בו נרצח הרב ישעיהו קרישבסקי הי"ד על ידי בני עוולה ימ"ש, מוכיח לכולנו שכל עם ישראל מצויים בספינה אחת שמטלטלת בין הגלים הסוערים ומשוועת להגיע לחוף מבטחים. ואינני מתכוון חלילה לרמז בזאת שדמו של הנרצח הנ"ל אדום יותר מדמם של הקדושים האחרים שנרצחו על קידוש השם. ברצוני רק להדגיש שמדבור ביהודי חרדי ירא שמים שהלך לתומו בקרבת ביתו (ולא ברחובות שבהם מתגוררים הערבים) בשכונת גאולה בירושלים והוכה למוות באמצעות גרזן ר"ל, רק בגלל חזותו היהודית.

ומכאן עולה המסקנה הברורה שאיש מאתנו לא יכול לחשוב או לומר שהוא לא נוטל צד בעימות בין היהודים לערבים בארץ ישראל. כולנו צריכים להפנים ולהבין שמדובר כאן באויב אכזרי, זוועתי, חסר רחמים, צמא דם ורע לב שלא מבחין בין ילדים רכים לבין זקנים ואנשים חסרי ישע. כולם הם מטרה עבורו לרצח, לחיסול, לטבח ולהשמדה רח"ל.

ישנם גם כאלה בינינו שמבקשים לתלות את הסיבה בפרץ הטרור וההשתערות הגואה של המחבלים ימ"ש בהתנהגות זו או אחרת של יהודים מסויימים שכאילו מרגיזים ומתגרים בהם. בכדי להזים גישה זו, אספר כאן את מה שסיפרה לי דודתי שתחיה בת ה-90 לאוי"ש: "זה קרה בעיר העתיקה לפני יותר משמונים שנה. הייתי אז ילדה כבת 4. יום אחד הלכתי עם אמי ז"ל ברחובות העיר העתיקה, לפתע הבחנו שכנופיית ערבים צמאי דם רצה לעברנו עם גרזנים אימתניים תוך כדי שהם זועקים בהשתלהבות ובקולי קולות 'אטבח אל יהוד' 'אטבח אל יהוד'. באותה השעה אמי החביאה אותי תחת הסינר שלה וניסתה לגונן על עצמה מפני אותם הטובחים חסרי הרחמים". ובנקודה זו הפסיקה דודתי לרגע את שטף דיבורה תוך כדי שהיא מוחה דמעה מעינה. ואז המשיכה ואמרה לי: "באותה התקופה הייתה דווקא שכנות טובה בינינו לבינם ולמרות שלא הייתה שום סיבה נראית לעין להתנהגותם זו, הם כאמור רצחו אותנו היהודים מתוך איבה ועויינות נוראה".

יחד עם זאת מובן מאליו שאסור לנו לשחק לידי אויבינו ולספק להם תירוצים להתנהגותם הברברית בכך שנתנהג באופן קנטרני כגון לעלות להר הבית (אשר העליה לשם נאסרה ע"י גדולי ישראל), או כל התנהגות מחרחרת ריב אחרת.

מכל הנ"ל ברור ומובן שעלינו להתעורר מהאדישות שאופפת קבוצות מסויימות בתוך עמנו ולהתפלל ולזעוק לפני אבינו שבשמים שיאמר די לצרותינו בדיוק כפי שעשו אבותינו כאשר התרגשו עליהם צרות וגזירות ר"ל. צו השעה עבור עם ישראל כעת זה להתאחד ולקיים עצרות תפילה. ובזכות התשובה, התפילה והצדקה שניתן, בוודאי שהשי"ת יעביר מעלינו את רוע הגזירה ונזכה להיגאל ע"י משיח צדקנו בקרוב ממש ונשב בארצנו הקדושה מתוך שלווה, מנוחה ושמחה.