אאא

בהמשך למסורת שהונהגה על ידי האדמו"ר בעל ה'באר יעקב' מנדבורנה זצ"ל, בשבת הנוכחית 'שבת נח', יתאחדו מאות חסידי נדבורנה במירון בציון רבי שמעון בר יוחאי זיע"א , בראשות האדמו"ר מנדבורנה בהשתתפות רבנים ומוצי"ם ומשפיעי החסידות.

עם זאת, השנה יחול שינוי אחד משמעותי. בשל המצב הבטחוני, לראשונה, החל משנה זו, יסגר מתחם 'בני עקיבא' כולו למשך השבת כולה, והכניסה אליו תתאפשר רק באמצעות כרטיסים מיוחדים שחולקו לחסידים.

ביום שישי, ערב שבת קודש, בעת רצון בשעת חצות היום, ייערך במערת הציון מעמד תפילה נרגש ברוב עם, כאשר קהל אנ"ש בראשות האדמו"ר יעתירו לישועת הכלל והפרט את ספר התהילים כולו ברציפות. בחסידות ציינו כי בימים אלה, כאשר עם ישראל זקוק לישועות גלויות, גדול כח התפילה ברוב עם במקום המסוגל ובזמן המסוגל, לישועה ולרווחה לאחינו בני ישראל.

עריכת השולחן הטהור של האדמו"ר בליל השבת ובסעודה שלישית יהיו באולם ענק שבמרכז הקמפוס. שעה קלה לאחר צאת השבת יערוך הרבי מנדבורנה בחצר הציון את טקס החלאקה לילדי החסידות שהגיעו לגיל 3.