אאא

אחדות חרדית-דתית בעיריית ירושלים למען השבת: ראשי הסיעות החרדיות והדתיות בעיריית ירושלים, פנו היום (ראשון) במכתב אל היועץ המשפטי לממשלה, עו"ד יהודה וינשטיין, בדרישה להורות לעיריית ירושלים לאכוף את חוק העזר העירוני האוסר על פתיחת עסקים בשבת, כפי שיצאה מלשכתו הוראה לעירייה לפני חג הסוכות, לאכוף את חוק העזר העירוני בנושא שלטי הצניעות, ולא להפלות בהתייחסות בין חוק עזר אחד למשנהו.

על המכתב לוינשטיין חתומים שני יושבי הראש של סיעת "יהדות התורה": יעקב הלפרין מ"אגודת ישראל" ואליעזר ראוכברגר מ"דגל התורה", צביקה כהן יו"ר סיעת ש"ס, אריה קינג יו"ר סיעת "ירושלים מאוחדת" ודב קלמנוביץ' יו"ר סיעת "הבית היהודי".

העתק מן המכתב נשלח למשנה לעו"ד דינה זילבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, לעו"ד אלי מלכה היועץ המשפטי לעיריית ירושלים ולסגנו עו"ד חיים נרגסי, לכל חברי הכנסת והשרים מסיעות יהדות התורה, ש"ס והבית היהודי, ולכל חברי מועצת עיריית ירושלים.

במכתב יושבי ראש הסיעות החרדיות והדתיות בעירית ירושלים נכתב: "פורסם כי המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד דינה זילבר, הורתה ליועץ המשפטי של עיריית ירושלים להסיר מיידית את שלטי הצניעות בשכונות החרדיות בבירה, בהתאם לחוק העזר העירוני. על פי הפרסום, ההוראה ניתנה לאחר שהמשנה ליועץ המשפטי של העירייה סירב להסיר אותם באופן מיידי, וטען כי יש לאפשר לרשות המקומית לפעול בצורה מידתית וזהירה.

"במכתבה גם הדגישה עו"ד זילבר, כי מציאות לפיה מדובר בשלטים העומדים על מקומם שנים רבות, מבלי שהוסרו בהתאם לחוק, אינה מעניקה להם חיסיון מפני החוק גם כעת. וכלשונה: 'העובדה שהשלטים עומדים במקומם במשך שנים רבות, רק מעצימה את רשלנותה של העירייה במילוי חובתה כדין, ומכאן שהיא בוודאי לא יכולה לשמש כאמתלה לשהות נוספת במילוי חובתה של העירייה להסרת שלטים אלה'".

"עו"ד וינשטיין הנכבד", כותבים ראשי הסיעות, "לעירית ירושלים חוקי עזר נוספים, אשר למרבה הצער אינם נאכפים כדבעי. אחד מהם הוא חוק העזר האוסר הפעלת עסקים בשבתות ומועדי ישראל. אנו סבורים, ומשוכנעים שגם אתה ועו"ד זילבר סבורים כך, שדינם של כל חוקי העזר שווים, ואין להפלות בין חוק עזר אחד למשנהו, וכי לא יעלה על הדעת שמערכת אכיפת החוק תדרוש ותכפה אכיפה וקיום של חוק עזר מסויים, ומנגד תתעלם מדרישה נחרצת זהה ברמתה ובתוקפה, לאכיפה וקיום של חוק עזר אחר".

"בירושלים, לצערנו הרב, קיימים בתי עסק וחנויות רבות, הפועלות בניגוד גמור לחוק העזר העירוני", קובלים ראשי הסיעות, "חלקם כבר במשך שנים לא מעטות, מבלי שחוק העזר העירוני יופעל כנדרש ויאכוף את סגירתם כנדרש בחוק. גם פסק הדין בבג"צ נגד עיריית תל אביב בעניין פתיחת עסקים בשבת, קבע מפורשות שיש לקיים את חוק העזר העירוני ככתבו".

 (צילום: באדיבות המצלם)
המכתב שנשלח לוינשטיין
הגדלה
 (צילום: באדיבות המצלם)
המכתב של ראשי הסיעות

את מכתבם הם מסיימים: "אי לכך, אנו פונים אליך בזאת בדרישה להורות למערכת האכיפה של עיריית ירושלים, ובראשה היועץ המשפטי של העירייה, לפעול לאלתר ובאופן חד משמעי לאכיפת חוק העזר העירוני האמור, ולחדול מלהתחמק מלעשות זאת בתירוצים ותואנות שונות ומשונות. בדיוק כפי שיצאה מלשכתך, באמצעות עו"ד זילבר, הוראה לאכוף חד משמעית חוק עזר אחר, העוסק בשלטי צניעות. לפעולתך המהירה בנדון אנו מצפים".

ראשי הסיעות החתומים על המכתב הביעו תקווה, כי היועץ המשפטי לממשלה אכן יפעל בהקדם בנדון, ויוכיח כי היחס לכל החוקים הינו שווה ואין חוקים המקבלים ממנו ומלשכתו יחס מועדף על פני חוקים אחרים.