אאא

רבנות ירושלים: הראשל"צ ורבה של ירושלים הגאון רבי שלמה משה עמאר, הגיע הצהריים (רביעי), לביקור במשחטת 'דבאח' שבדיר אל אסד, שם נשחט הבשר בכשרות 'רבנות ירושלים'.

במהלך הביקור בדק הראשון לציון את הסכינים של השוחטים, צפה מקרוב בשחיטה הכבשים, בדק יחד עם הבודק את הריאות מבפנים ומבחוץ ועקב אחרי הדרך הבדיקה וסדר החלוקה בין חלק, כשר וטרף.

לאחר מכן הרב ירד לקומה התחתונה בכדי לבדוק את  הניקור, והאריזה. 

בצאתו מהביקור, שנמשך מספר שעות, אמר הראשל"צ: "זו פעם ראשונה שאני מבקר שחיטה של בהמות ברבנות ירושלים, הפעם היה כבשים, של מהדרין ירושלים. השוחטים מצוינים והבודקים מצוינים. אבל יש מה לחזק ומה לתקן בסדר העבודה, כדי להרחיק מכל חשש של מכשול. 

"אני יצאתי עם מסקנות, אני אשב ואכתוב אותם, יצאו הוראות ברורות ובעז"ה נבצע אותם - כדי לרומם בהידור הכשרות כמו שמתאים לירושלים עיר הקודש".