אאא

ישיבת מועצה סוערת התקיימה הערב במליאת עיריית בני ברק. במהלך הדיון התפתח עימות של ממש בין ראש העיר חנוך זייברט לנציגי סיעת ש"ס בנוגע למינוי וועדת ערר לארנונה. בש"ס סירבו להצעת ראש העיר למנות את עו"ד רוני פאלוך כחבר הוועדה.

חבר המועצה יגאל גואטה רטן מדוע בכל פעם דווקא נציג הסיעה המרכזית צריך להיבחר. בעקבות חוסר ההסכמות, נדחו ההחלטות ונקבע דיון נוסף לישיבת המועצה בחודש הבא.

נושא נוסף שעלה על שולחן הדיונים היא ההפרעה שגורמים רכבים עם רמקולים הכורזים בעיר ומטרידים את מנוחת התושבים.

מועצת העיר החליטה להקים ועדה שתחליט ותקבע קריטריונים בנושא. בראשות הוועדה יעמוד ראש העיר חנוך זייברט וחברי המועצה רובינשטיין, שפירא, אברמוביץ, רוחמקין ונציגי סיעת ש"ס.