מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן
מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן (צילום: פלאש 90)

בימים אלו שורר מתח רב בקרב אזרחי ישראל בשל המצב הביטחוני הקשה. הרב משה יהודה שניידר, החברותא של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן, מספר כי מרן נשאל מהי העצה לשמירה בימים טרופים ונוראים אלו, והשיב: "שיקבל כל אחד על עצמו למשך עשרה ימים, להוסיף כל יום חמשה רגעים על הלימוד של אתמול".

הרב שניידר הוסיף: "במשך שנים רבות היה רגיל ראש הישיבה לקדש הלבנה במוצאי שבת אחרי שעברו ג' ימים מהמולד, אך לאחרונה החל להמתין ז' מעת לעת, (עד תאריך ז' בחודש) וביאר טעמו: היות ולאחר ז' מעת לעת הוא לכולי עלמא, ומדוע לא להחמיר ככל השיטות.

"אלא שהשבוע, אחרי שעברו אתמול ז' מעת לעת, לא רצה להמתין עד מוצאי שבת מחשש שיהיה מעונן ולא יוכלו לחדש הלבנה, ויצא מיד לקידוש לבנה.

"ובדרכו לחדש הלבנה נסתפק אם שייך "ביטחון" שיוכלו לקדש את הלבנה. וביאר דמדת הביטחון מצינו באדם פרטי, שבוטח בהקב"ה שיתן לו פרנסתו, אבל דבר שנוגע לכל הציבור, שתיראה הלבנה ויוכלו לקדשה, אפשר דלא שייך על זה בטחון".

"ובמאמר המוסגר", מציין הרב שניידר, כי "מרן הגראי"ל אומר תמיד "לחדש" הלבנה, ולא "לקדש" הלבנה כלשון בני אדם. ופעם פירש שיחתו, דקידוש החודש עושין רק בית דין, ואנו רק מברכים על חידוש לבנה".