אאא

אז חגבים כשרים לאכילה או שלא? את הסוגייה ההלכתית הידועה והמרתקת הזו, ביקש היום הרב יצחק רצאבי, ללבן בצוותא עם מרן הגר"ח קנייבסקי.

והיאך אפשר לברר בירור יסודי בלא לחזות בנשוא העניין עצמו? אי לכך צירף הרב רצאבי צירף לביקור, גם משלחת חגבים גדולה.

התיעוד הנדיר מאתר 'יוטיוב', לפניכם.