אאא

בנאום שנשא האדמו"ר מסאטמר (מהר"א. י.כ.) בסוף השבוע בישיבה הגדולה בקרית יואל, הוא התייחס למצב הבטחוני הקשה בישראל בכלל ובירושלים בפרט, וביקש מתלמידי הישיבה לשאת תפילות למען תושבי ארץ הקודש, כאשר במקביל הוא תוקף את העלייה היהודית להר הבית.

האזינו לדברי הרבי מסאטמר:

"בימים אלו צריכים להתפלל לשלום אחינו בני ישראל, תושבי ארץ ישראל בכלל ותושבי עיר הקודש ירושלים בפרט שצריכים רחמי שמים מרובים שינצלו מידי הרוצחים האכזרים, בתפילה לשומר ישראל שישמור שארית ישראל בכל מקום שהם - גם בארץ ישראל וגם בחו"ל, שלדאבונינו דם ישראל נשפך כמים"

בשלב זה התייחס האדמו"ר לסיבות שהביאו, לדבריו, לגל האלימות ותקף בחריפות את העולים להר הבית: "אסור לנו לשכוח מהמציתים שהציתו את השריפה, כידוע - באש הולכים אחרי ההדלקה, המופקרים והמושחתים שעלו להר הבית עלו 'כאילו להתפלל בהר הבית'".

 (באדיבות המצלם)
לצאת המתקפה, תפילות למען יושבי הארץ. מודעה שפורסמה בחצר סאטמר (באדיבות המצלם)
הגדלה

"האם אי אפשר להתפלל, רק שם, במקום המכניס את כולנו לסכנה?" שאל האדמו"ר? מה יש להם לחפש דוקא שם? אם הם עולים למקום המקדש בהר הבית הרי זה באיסור כרת, אם הם לא הולכים למקום השייך להר הבית - אז למה צריכים ללכת דווקא לשם, האם אין מקום אחר להתפלל בו?"

"זה הדליק את השריפה, ואת התוצאות רואים בבירור. כל שפיכות הדמים באחריותם" סיים הרבי