אאא

היועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטיין אמר היום (שני) כי הנחה את מפקדי משטרת ישראל לחדד את הוראות הפתיחה באש, זאת כמובן על רקע הימים המתוחים במדינה וגל הטרור הרצחני. בנוסף, היועמ"ש אמר כי אין לירות על מחבלים לאחר נטרולם.

במכתב תשובה לארגון השמאל הקיצוני "עדאלה" כתב וינשטיין בין היתר: "עמדת היועץ המשפטי לממשלה היא כי על רקע ריבוי אירעוי הטרור בתקופה האחרונה והאתגרים שעימם נדרשת משטרת ישראל להתמודד בימים אלה, נדרשת הקפה יתרה על הוראות החוק והוראות הפתיחה באש. אין ספק כי יש לעשות כל הניתן על מנת לפגוע פגיעה בחיי אדם, וכך ראוי ומצופה שיפעלו אנשי המשטרה וגורמי הביטחון האחרים".

כאמור, וינשטיין הבהיר כי אין לירות במחבלים לאחר הנטרול: "לצד זאת, יש להקפיד כי הפעולה הננקטת למניעת פגיעה בחיי אדם לא תוביל בעצמה לפגיעה בשלמות הגוף ובחיים, מעבר לנדרש בנסיבות העניין. מכך עולה כמובן, ששימוש בירי לאחר שכבר נמנעה הסכנה לשלמות הגוף או לחיי אדם, יהווה חריגה מהוראות הדין".

היועמ"ש מציין כי העביר את הדברים למפקדי משטרת ישראל, על מנת שאלה יעבירו את הדברים לשוטרים ולאנשי כוחות הביטחון הנמצאים בשטח.

לסיום כתב וינשטיין כי הוא מחזק את ידיהם של גורמי הביטחון ומעריך אותם על פעילותם בתקופה קשה זו לסיכול פעולות טרור ולהגנה על ביטחונם ושלומם של אזרחי ישראל.