אאא

בית הזיקוק בחיפה שבשליטת משפחת עופר הוא המפעל המזהם ביותר בישראל - כך עולה מדירוג המפעלים המזהמים של המשרד להגנת הסביבה לשנת 2014. במקום השני ברשימה ניצב בית הזיקוק באשדוד שבין השאר נמצא בשליטתו של צדיק בינו. במקומות הבאים ניצבים נייר חדרה (3); רותם אמפרט נגב (4); תחנת הכוח של חברת החשמל שבחיפה (5), מפעלי ים המלח (6); מחלבת תל יוסף של תנובה (7); תחנת הכוח אשכול של חברת החשמל (8); כרמל אולפינים (9) ובמקום העשירי ניצבת שמן תעשיות שמנים.

עוד אומרים במשרד להגנת הסביבה כי "כל חברות הדלק השתפרו במדד ביחס לשנה שעברה ונרשמה עליה של 12% במספר התחנות שהתקינו מערכת מישוב לאדי דלק". לעניין זה אומרים שם שחברת פז מובילה במדד חברות הדלק עם ציון שלילי של 58 נקודות. אחריה דור אלון (54) ודלק (51) ולבסוף סונול עם 29 נקודות וטן עם 4 נקודות. סונול מציגה את השיפור הרב ביותר (ירידה בציון השלילי של 58%) ואילו פז מציגה את השיפור הנמוך ביותר (ירידה של 17% בלבד).

מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה ישראל דנציגר: "נמשיך ונפעיל את כל האמצעים כנגד מזהמים כי ההגנה על בריאות התושבים ואיכות האוויר, היא המשימה המרכזית שלנו. התוכנית הממוקדת לצמצום הזיהום במפרץ חיפה תתרחב לאזורים נוספים תוך הנגשת כל המידע באופן מפורט ושקוף לאזרחי ישראל".

מבזן הממוקמת, כאמור, בראש רשימת המזהמים נמסר בתגובה:"קבוצת בזן לא קיבלה ובהכרח אינה מכירה את הדו"ח של המשרד להגנת הסביבה והקריטריונים שעל פיהם גובש. עם זאת, נבקש להבהיר כי מאז ההפרטה של בזן ב-2007 מובילה הקבוצה מדיניות בלתי מתפשרת לצמצום ההשפעה של תהליכי היצור על הסביבה.

"בשנים האחרונות השקיעה בזן מעל מיליארד שקל בנושאי איכות סביבה, בדגש על רכישת מתקנים סביבתיים וטכנולוגיות מתקדמות לצמצום הפליטות. על פי דו"חות אובייקטיביים של הרשויות, ההשקעות בצמצום ההשפעה על הסביבה, יחד עם מעבר מלא לשימוש בגז טבעי, הובילו להפחתה של עשרות אחוזים בהיקף הפליטות בשנים האחרונות.נוסיף כי בזן נוהגת לדווח לרשויות על מדדי הפליטות באופן שוטף ועומדת בכל התקנים וההיתרים"