אאא

הראשל"צ הגאון רבי מרדכי אליהו זצ"ל חשף בעבר בשיעורו מסמך שהעביר רמטכ"ל מלחמת ששת הימים יצחק רבין, שטען כי הניצחון הגדול במלחמה היה מאת ה'.

הרב זצ"ל סיפר: "לפני מספר שנים יהודי בשם יצחק נחום הביא לי מברק שהוא הזמין את רבין אחרי מלחמת ששת הימים שיבוא למכון הרמב"ם בתל אביב. ואז לא היה יכול יצחק רבין להגיע למכון. אמר לו יצחק נחום לרבין, טוב, תכתוב לי משהו על מלחמת ששת הימים, תגיד לי משהו".

אז הוא חשב שיכתוב לו "ניצחנו וכבשנו...". ושמה רבין חותם, כפי החתימה שלו "רב אלוף יצחק רבין" שהיה אז הרמטכ"ל, והוא כותב כך: "מאת ה' היתה זאת היא נפלאת בעינינו".

הרב אליהו זצ"ל הוסיף, "זה המברק שלו! רבין אומר שבמלחמת ששת הימים נצחנו בזכות הסייעתא דשמייא... נכון שאומר הרב גורן שהיה נשק, נכון שהיה נשק, אבל כמה הוא היה ביחס לגויים שהיו מסביבנו? הרי היה הכל מוכן ואמר שהוא מתכונן לשתות קפה בתל אביב... סגרו את המצרים וגמרנו! ועם ישראל היו במצב קשה מאוד! ברוך ה' התפללו, בצומות ובזעקות, וה' שמע את התפילה, מאת ה' היתה זאת - הוא אומר בעצמו - היא נפלאת בעינינו, ונכון הוא! זה מאת ה' היתה זאת וזה פלא בעינינו איך שה' עזר לנו".

הרב הוסיף ואמר כי רבין אמר גם על מלחמת המפרץ כי זה היה נס משמיים. לסיום אמר הרב כי צריך לדעת שהכל מאת ה' ולא להגיד כוחי ועוצם ידי.