אאא

ראש ישיבת פוניבז' הגר"ג אדלשטיין, התייחס בשיחה שנשא בפני תלמידיו למצב הביטחוני הקשה ולגל הטרור, וקרא לציבור להתחזק. "יש פורענות בזמן האחרון, החיים במצב של אימה וזו אימת הדין שפוגעת בנו" אמר ראש הישיבה.

"מחוץ תשכל חרב ובחדרים אימה, פיגועים נוראים, הרוגים, אלמנות ויתומים ופצועים רחמנא ליצלן. כתוב בנביא 'ואש תבער בו ותלעטהו ואין איש שם על לב', שתהיה בנו התעוררות כשמידת הדין פוגעת, ולא רק בנו אלא בכל העולם".

"צריך וחובה לדעת", הוסיף הגרי"ג אדלשטיין, "שאין פורענות באה אלא בשביל ישראל ועלינו לפשפש במעשינו. "שמעתי שיש הרבה התעוררות. שיהיה לעילוי נשמת הקדושים ויאמר לצרותינו די".

בשלב זה העלה ראש ישיבת פוניבז' מספר נקודות הטעונות חיזוק: "להיות שקועים רק בתורה. אפשר להגיע לדרגות של גדולי ישראל שלא עשו הרדמה לפני ניתוח מרוב שקיעות בתורה".

"ב. להחשיב בעיני עצמינו את המעשים הטובים שאנו עושים ביומיום. ג. לא לקרוא עיתונים. זה דברי בטלה ודבר מיותר. ר' ברוך בער (הגרב"ד ליבוביץ, ראש ישיבת קמניץ ובעל ה"ברכת שמואל") גם בעיתון חרדי לא היה נוגע בידו, אלא רק עם השרוול של החולצה".

נקודה נוספת שהעלה ראש ישיבת פוניבז' היא "להרגיש שמה שאנו עמלים בתורה ומקימים המצוות זה כי אנו חייבים והננו עבדי ה',‏ להיות גאים בכך".