אאא

טרור ללא הפסקה: בדברים שנשא הדיין הגאון רבי ציון בוארון הוא התייחס למצב בו נמצאים אזרחי ישראל בצל גל הפיגועים ואמר כי יש להתחזק בנושא "דיבורים בשעת התפילה" ו"עניית אמן בקול רם".

לדברי הגר"צ בוארון: "עקב המצב הקשה אשר לצערינו צרו צעדנו מלכת ברחובותינו, כדאי לעורר אודות דברים מסוימים שעל ידי ההתעוררות והחיזוק בהם יש כדי להנצל למעלה מדרך הטבע מכל האסונות".

הרב הביא מדבריו של הרה"ק רבי אהרון ראטה זיע"א שכתב במכתב "כאשר צרות ישראל גדלו עד למאד ראשית תראו למען ה' ליזהר מאד ולהזהיר לבלתי לדבר אפילו דיבור קטן בעת חזרת התפילה ובקריאת ספר תורה ובקדיש. ותמסרו נפשכם מאד מאד, על צניעות בני ביתכם, ותראו שיש שלום בינכם למען יתקדש שם שמים על ידינו. אם תהיו זהירים בשלש אלו, לא תפחדו מכלום. ה' יעזור לכם בכל פעם למעלה מהטבע".

והוסיף הגר"צ בוארון והביא את מה שאמרו בגמרא ש"כל העונה אמן יהא שמיה רבה בכל כחו מבטל פרעות ופורענות מעל עם ישראל וקורעין לו גזר דינו".

"והרי לנו סגולה עצומה אשר בידי כל אחד ואחד לקיימה בקלות בכל זמן. וה' יתברך יחיש גאולתינו ופדות נפשינו אמן כן יהי רצון", הוסיף הרב בוארון.