אאא

בימים אלו של מצב ביטחוני רעוע ופיגועי טרור המתרחשים בערי ישראל רבים מחפשים במה יש להתחזק וכן עצות סגוליות שלא להיפגע ולהינזק חלילה.

הגאון רבי יצחק זילברשטיין, חבר מועצת גדולי התורה ורבה של שכונת רמת אלחנן, הביא באחד משיעוריו כי הנביא ישעיהו זועק: 'חדלו הרע', ומפרש הרד"ק 'חדלו לכם מלהרע איש לאחיו'. "כל כך כואב הלב לפעמים", אומר הגר"י זילברשטיין, "לראות איך שאנשים מתנגחים איש באחיו, צרות עין הגדולה שיש בין שכנים, שלום בית הרעוע בין בני זוג, וכל מיני מריבות על שטויות, דיבורי לשון ורכילות איש על רעהו, וצריך לדעת, שכל מריבה, היא צרה".

"אם היינו מסתכלים על כל מריבה בין איש לרעהו, ולדעת שזה גורם לעוד יהודי להידקר רח"ל, לעוד יהודי להיפגע מאבן, והיינו רואים אדם שרב עם חברו, או שלא מפרגן לו, או שמדבר עליו לשון הרע, היו צריכים לרוץ אליו, ולזעוק תפסיק, רחמנות, אין לנו כוח לעוד פיגועים, הדיבורים שלך מביא פיגועים, צורת ההתנהגות שלך מביאה צרות על עם ישראל, זה מביא חוליים קשים, ואז בעזרת השם ננצל", הוסיף הגר"י זילברשטיין.

הרב זילברשטיין המשיך ואמר כי "זה ב'סור מרע' אבל יש גם 'עשה טוב': דבר ראשון שעלינו לעשות הוא ללמוד, לחשוב על קושיא, לשנן פרק משניות, ותורה מגנא ומצלא. וכך אחז"ל במכות אמר רבי יוחנן מנין לדברי תורה שהן קולטים שנאמר את בצר במדבר, וכתיב בתריה, וזאת התורה, מאי קולטים ממלאך המוות, בפרט כשלומדים בקול רם, ובפרט כשנוסעים באוטובוס לומר איזה דבר תורה בקול רם, שזה ההגנה הטובה ביותר, ואין לך שמירה גדולה מזו, של לימוד שיעור בקול רם".

"בגמרא מסכת עירובין נאמר שכל בית שנשמעים בו דברי תורה בלילה, שוב אינו נחרב. מפרש הבן איש חי, 'נשמעים' הכוונה שהוא לומד בקול והאישה שומעת אפילו שהיא לא מבינה", הוסיף הרב.

לסיום, נתן הרב עצה כיצד להינצל באוטובוסים ואמר כי "השמירה הגדולה לאוטובוס היא לימוד בו ובפרט בחברותא ואז האוטובוס נהפך לבית מדרש. ואם המרצחים ימ"ש רוצים לפגוע באוטובוס, זה לא אוטובוס, זה בית מדרש ובית מדרש לא מתפוצץ וממילא תתבטל מחשבתם הרעה בעזרת ה'".