אאא

הדיין הגאון רבי ציון בוארון, מבכירי הדיינים הספרדים, מפרסם פסק הלכה כנגד המשתמשים בקלנועית בשבתות ובחגים, וקובע כי "אין לצרפם למניין ולהעלותם לתורה". הרב מנמק את האיסור בכך שמדובר ב"חילול כבוד השבת בצורה חמורה ביותר". 

בפסק ההלכה שפרסם הרב הוא כותב כי "מדובר ברכב המיועד לשימוש זקנים תשושי כח, ולאנשים עם בעיות נכות, ואשר לצורך השימוש בשבתות ויו"ט פותח מנגנון מיוחד המפעיל את הרכב באמצעות פעולה הנקראת "גרמא" דהיינו הפעלת מנגנון שאין בו פעולה ישירה של מלאכה אלא במה שמוגדר כח כחו - פעולה הגוררת מכוחה פעולה אחרת שבאמצעותה מופעל הרכב..."

בהמשך כותב הרב: "בעצם הנסיעה ברכב כזה ביום שבת קודש ברחובות קריה יש משום חילול כבוד השבת בצורה חמורה ביותר. גם כאשר תולים שלט על הרכב האומר: "מיוחד לשבת" או סימון אחר כיוצא בזה, בודאי שזה לא מזור לעצם הפריצה, ואף גם אולי מוסיף יתר חומרא לעין כל וחילול ה' נורא בשער בת רבים, ואשר עלול בהחלט להביא לפרצות אחרות ברמיסת כבוד השבת".

לא בשבת. קלנועית (צילום: אביר סולטן, פלאש 90)
לא בשבת. קלנועית (צילום: אביר סולטן, פלאש 90)
הגדלה

"גם אלה שהתירו את השימוש בגרמא, הוא דווקא בבתי חולים או ענייני ביטחון, כדי למעט במידת האפשר בחומרת איסור חילולי השבת במקום שאין ברירה אחרת" ממשיך הרב, "אך בשום אופן לא שימוש ברכב כזה ואפילו לצורך הגעה לתפילה".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"ואף אם שבימות החול הוא רוצה להחמיר על עצמו ולהגיע ברכב כזה להתפלל בציבור הרי זה משובח, אבל בשבת הרי שבעצם הגעתו לתפילה ברכב זה - לא רק שהוא לא עשה בזה שום מצווה, אלא נהפוך הוא שהוא עושה בזה איסור בראש כל חוצות. וביותר כשהוא "מהדר" להתעטף בטליתו כשהוא רכוב ומנהיג את הרכב בראש כל חוצות... ועל כגון זה אמר הנביא: "מי ביקש זאת מידכם רמוס חצרי בבואכם לראות פניי".

"והואיל ולצערנו הרי שהנגע הזה הולך ומתפשט ויש גם בתי כנסת שסידרו "חניון מיוחד" לזה בשבתות וכמה בזיון בכבוד השבת יש בזה לצערנו. אשר על כן נראה לדעתי, שעל גבאי בתי הכנסת לכתוב על לוח בית הכנסת שאין לצרף למניין אדם שמגיע ברכב זה בשבת, ומכל שכן שאין להעלותו לתורה".

"ולמזהיר ולנזהר בכבוד שבת קודשנו שלומם ירבה כמי נהר, ועליהם ועל כל בני ביתם תבוא ברכת הטוב, אמן כן יהי רצון" חותם הרב בוארון את פסק ההלכה.