אאא

תיקון חוק הגיוס: חוק הגיוס המתוקן אמור לגרום לשינוי סמלי במעמדם של בני הישיבות שבעקבות החוק הקודם שנחקק ע"י ממשלת לפיד היו תחת איום עתידי של סנקציות פליליות. כעת הסנקציות מבוטלות, וסוגיית היעדים אמורה להידחות משנת 2017 לשנת 2023. 

רובם המכריע של גדולי ישראל מביעים תמיכה בחוק החדש וסוברים כי מדובר ב"רע במיעוטו" ובשל כך נציגי הציבור החרדי בכנסת ישראל תומכים בחוק.  

(באדיבות המצלם)
(באדיבות המצלם)
הגדלה

בפלג הירושלמי, כמו גם בקרב חוגי העדה החרדית, מביעים התנגדות נחרצת לחוק החדש וטוענים כי אינו שונה במהותו מהחוק הקודם וכי כל שיתוף פעולה או ניסיון להגיע להסכמות עם הצבא הינו פסול ואסור. 

השיח בציבור החרדי סביב אישורו של החוק צובר תאוצה, ובישיבת פוניבז', ספינת הדגל של עולם הישיבות תלו מספר בחורים את נוסח החוק החדש בחדר האוכל של הישיבה, כאשר התלמידים קוראים אותו בעיון ומתפלפלים על מידת חשיבותו ותועלתו.