אאא

בעולם החסידות שמים דגש על המושג של שימוש בחפצי קודש, כאשר האדמו"רים רואים זכות בלבישת פרטי לבוש ושימוש באביזרים ששימשו את ראשי השושלת והוענקה להם בכך קדושה מיוחדת.

זו גם הסיבה שבחסידות מחנובקא התרגשו מאוד בשבוע האחרון, כאשר נודע כי האדמו"ר ששהה בארה"ב לרגל שמחת נישואי נכדתו עם נכד האדמו"ר מסקולען, חבש במהלך אחד הימים את ה"קולפיק" המיוחד שנהג ללבוש הרה"ק רבי יהושוע רוקח מבעלזא זצ"ל.

במשך ימי שהותו ביקר הרבי ממחנובקא אצל אדמורי"ם ורבנים תושבי העיר ניו יורק, באחד הביקורים ביקר הרבי אצל קרובו האדמו"ר מסקאהל והשניים שוחחו ארוכות בדברי תורה ובמנהגי חסידות.

במהלך הפגישה הציג הרבי מסקאהל בפני אורחו האדמו"ר ממחנובקא פריט ירושה יקר ונדיר מאד, ה"קולפיק " של הרה"ק רבי יהושוע רוקח מבעלזא זיע"א. 

האדמו"ר ממחנובקא התפעל וביקש לחבוש אותו, כשהוא מציין בהתפעלות את ערכו הנדיר של הקולפיק. "זו זכות גדולה" אמר האדמו"ר ממחנובקא והודה למארחו.